Допомога

Інструкція до використання, вагові кофіцієнти тощо, на сторінці WIKI порталу (натисніть, щоб перейти)

Доступ до системи

Редагування особистого профілю можливе тільки після входу в систему, що здійснюється за допомогою корпоративної пошти та паролю від корпоративної пошти, або електронного навчання. У разі, якщо ви змінювали пароль в електронному навчанні, або пароль від корпоративної пошти, необхідно виконати відновлення доступу (УВАГА! Повідомлення про відновлення надійде на корпоративну пошту) та самостійно встановити будь-який зручний для вас пароль.

Як переглянути профілі інших співробітників?

Щоб знайти профіль іншого користувача, скористайтесь пошуком .

Не оновлюються індекси цитування з профілю Google Академії

Перевірте посилання на сторінку Google Академії . У разі, якщо посилання на сторінку дійсне, введіть індекси вручну. Введені вручну показники будуть перевірені адміністратором, або оновленні автоматично. Без посилання на сторінку Google Академії показники вважаються недійсними і не будуть враховані при формуванні рейтингів.

Відповідальні за наповнення реєстрів*

* інформація оновлюється автоматично
У разі невідповідностій відомостей, що отримуються з Реєстрів Університету, ви можете звернутися до відповідальних за наповнення.

Тестовий реєстр

Ім'я E-Mail
Демонстраційний Користувач demo@kubg.edu.ua

Використання ЕНК

Ім'я E-Mail
Тютюнник Анастасія Володимирівна a.tiutiunnyk@kubg.edu.ua

Відеокурс навчальної дисципліни

Ім'я E-Mail
Леонтьєва Ольга Володимирівна o.leontieva@kubg.edu.ua

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Університету

Ім'я E-Mail
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Дослідно-експериментальна робота

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua

Індексування публікацій у Scopus, WoS

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Захист співробітником Університету докторської дисертації

Ім'я E-Mail
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Заходи мистецького спрямування

Ім'я E-Mail
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Заявки на отримання грантів

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Індекс цитування у НМБ Scopus

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Індекс цитування у НМБ Web of Science

Ім'я E-Mail
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Індекс цитування в Research Gate

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Іващенко Вікторія Людвігівна v.ivashchenko@kubg.edu.ua
Андрєєв Віталій Миколайович v.andrieiev@kubg.edu.ua
Бондаренко Лариса Анатоліївна l.bondarenko@kubg.edu.ua
Бреус Юлія Володимирівна y.breus@kubg.edu.ua
Варченко-Троценко Лілія Олександрівна l.varchenko@kubg.edu.ua
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua
Доценко Олена Леонідівна o.dotsenko@kubg.edu.ua
Карлінська Яніна Валеріївна y.karlinska@kubg.edu.ua
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua
Лебідь Неля Костянтинівна n.lebid@kubg.edu.ua
Опришко Тетяна Сергіївна t.opryshko@kubg.edu.ua
Ошуркевич Наталія Олексіївна n.oshurkevych@kubg.edu.ua
Паламар Світлана Павлівна s.palamar@kubg.edu.ua
Слюсаренко Ірина Юріївна i.sliusarenko@kubg.edu.ua
Штепа Олена Валентинівна o.shtepa@kubg.edu.ua
Ярмолюк Олена Володимирівна o.yarmoliuk@kubg.edu.ua

Керівництво науковим гуртком

Ім'я E-Mail
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Керівництво спортивною секцією, підготовкою спортивної команди

Ім'я E-Mail
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Керівництво творчим, театральним гуртком

Ім'я E-Mail
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Кураторство академічною групою

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Завадський Віталій Миколайович v.zavadskyi@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Завершені наукові дослідження

Ім'я E-Mail
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Міжнародні науково-дослідні проекти

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Сало Ганна Вікторівна h.salo@kubg.edu.ua

Перелік затверджених робочих програм

Ім'я E-Mail
Демонстраційний Користувач demo@kubg.edu.ua
Лобас Наталія Олексіївна n.lobas@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Підвищення кваліфікації

Ім'я E-Mail
Капралова Ірина Миколаївна i.kapralova@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua

Підготовка творчих проектів

Ім'я E-Mail
Даценко Тетяна Олександрівна t.datsenko@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проектів (як режисер-постановник)

Ім'я E-Mail
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Підготовка переможців Міжнародних наукових конкурсів, олімпіад з навчальних дисциплін, спеціальностей

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Підготовка переможців творчих, мистецьких конкурсів, спортивних змагань

Ім'я E-Mail
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Головач Інна Іванівна i.holovach@kubg.edu.ua
Завадський Віталій Миколайович v.zavadskyi@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Музиченко Ірина Вікторівна i.muzychenko@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проекту тощо

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Презентація власних творів мистецтва на виставках

Ім'я E-Mail
Мельниченко Тетяна Олександрівна t.melnychenko@kubg.edu.ua

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Доценко Олена Леонідівна o.dotsenko@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Лях Тетяна Леонідівна t.liakh@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Мулявка Катерина Юріївна k.muliavka@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Паламар Світлана Павлівна s.palamar@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua
Тютюнник Анастасія Володимирівна a.tiutiunnyk@kubg.edu.ua
Ягодзинська Олександрівна Ірина i.yahodzynska@kubg.edu.ua

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Рамкові міжнародні науково-дослідні проекти

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Рейтинг викладачів серед студентів

Ім'я E-Mail
Єлісєєва Інна Сергіївна i.yelisieieva@kubg.edu.ua
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Леонтьєва Ольга Володимирівна o.leontieva@kubg.edu.ua
Лобас Наталія Олексіївна n.lobas@kubg.edu.ua
Склярова Ірина Анатоліївна i.skliarova@kubg.edu.ua

Реєстр наукових публікацій

Ім'я E-Mail
Ростовцева Тамара Василівна t.rostovtseva@kubg.edu.ua

Робота у складі експертних рад МОН

Ім'я E-Mail
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Розробка державних освітніх стандартів

Ім'я E-Mail
Леонтьєва Ольга Володимирівна o.leontieva@kubg.edu.ua

Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

Ім'я E-Mail
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua
Патук Тетяна Миколаївна t.patuk@kubg.edu.ua

Сертифікація ЕНК

Ім'я E-Mail
Тютюнник Анастасія Володимирівна a.tiutiunnyk@kubg.edu.ua

Участь в соціальному проекту «З києвом - для Києва»

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Участь у державних науково-дослідних проектах

Ім'я E-Mail
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності

Ім'я E-Mail
Виговська Ольга Сергіївна o.vyhovska@kubg.edu.ua

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо

Ім'я E-Mail
Івашньова Світлана Володимирівна s.ivashnova@kubg.edu.ua
Балабанова Катерина Євгенівна k.balabanova@kubg.edu.ua
Баранова Наталія Валеріївна n.baranova@kubg.edu.ua
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Кондратенко Ганна Григорівна h.kondratenko@kubg.edu.ua
Мохнатюк Ігор Олексійович i.mokhnatiuk@kubg.edu.ua
Нос Наталія Миколаївна n.nos@kubg.edu.ua
Обушний Сергій Миколайович s.obushnyi@kubg.edu.ua
Омері Ірина Дмитрівна i.omeri@kubg.edu.ua
Павлюк Роман Олександрович r.pavliuk@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua
Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна t.savrasova-viun@kubg.edu.ua
Савченко Юрій Юрійович y.savchenko@kubg.edu.ua

Програмне забезпечення Університету

Ім'я E-Mail

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Ім'я E-Mail
Карпенко Анастасія Сергіївна a.karpenko@kubg.edu.ua
Кузьменко Ольга Миколаївна o.kuzmenko@kubg.edu.ua
Папушняк Юлія Василівна y.papushniak@kubg.edu.ua

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою

Ім'я E-Mail
Леонтьєва Ольга Володимирівна o.leontieva@kubg.edu.ua

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю

Ім'я E-Mail
Перепельченко Оксана Володимирівна o.perepelchenko@kubg.edu.ua