Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 1103 (22%)
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1403 (28%)
Кафедра практичної психології 1158 (23%)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 1370 (27%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2838 (54%)
Науково дослідницька діяльність: 1769 (33%)
Професійний розвиток: 677 (13%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)