Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут людини

Кафедра практичної психології 1904 (27%)
Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 1369 (19%)
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 2086 (30%)
Кафедра психології особистості та соціальних практик 1672 (24%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4327 (59%)
Науково дослідницька діяльність: 2448 (34%)
Професійний розвиток: 525 (7%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)