Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Інститут людини

Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 732 (22%)
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 952 (29%)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 1056 (32%)
Кафедра практичної психології 598 (18%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 1928 (53%)
Професійний розвиток: 753 (21%)
Науково-дослідницька діяльність: 908 (25%)
Наукова школа: 20 (1%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)