Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Педагогічний інститут

Кафедра дошкільної освіти 1641 (25%)
Кафедра початкової освіти 1932 (29%)
Кафедра педагогіки та психології 1498 (23%)
Кафедра теорії та історії педагогіки 827 (13%)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 700 (11%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4103 (59%)
Науково дослідницька діяльність: 1925 (28%)
Професійний розвиток: 933 (13%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)