Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки та психології 1765 (26%)
Кафедра початкової освіти 1651 (24%)
Кафедра теорії та історії педагогіки 1161 (17%)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 710 (10%)
Кафедра дошкільної освіти 1558 (23%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4246 (58%)
Науково дослідницька діяльність: 2644 (36%)
Професійний розвиток: 465 (6%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)