Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки та психології 1836 (25%)
Кафедра теорії та історії педагогіки 1242 (17%)
Кафедра початкової освіти 1849 (25%)
Кафедра дошкільної освіти 1617 (22%)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 755 (10%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4545 (58%)
Науково дослідницька діяльність: 2744 (35%)
Професійний розвиток: 520 (7%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)