Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Педагогічний інститут

Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 697 (20%)
Кафедра теорії та історії педагогіки 578 (16%)
Кафедра педагогіки та психології 963 (27%)
Кафедра початкової освіти 714 (20%)
Кафедра дошкільної освіти 581 (16%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2014 (55%)
Науково-дослідницька діяльність: 1023 (28%)
Професійний розвиток: 561 (15%)
Наукова школа: 85 (2%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)