Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи 326 (24%)
Кафедра бібліотекознавства та інформології 286 (21%)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 405 (30%)
Кафедра журналістики та нових медіа 319 (24%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 897 (58%)
Професійний розвиток: 417 (27%)
Науково-дослідницька діяльність: 229 (15%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)