Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут журналістики

Кафедра бібліотекознавства та інформології 738 (24%)
Кафедра видавничої справи 905 (29%)
Кафедра журналістики та нових медіа 903 (29%)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 560 (18%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2640 (75%)
Науково дослідницька діяльність: 470 (13%)
Професійний розвиток: 400 (11%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)