Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи 969 (32%)
Кафедра бібліотекознавства та інформології 424 (14%)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 847 (28%)
Кафедра журналістики та нових медіа 829 (27%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2502 (71%)
Професійний розвиток: 656 (19%)
Науково дослідницька діяльність: 377 (11%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)