Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут журналістики

Кафедра бібліотекознавства та інформології 654 (23%)
Кафедра видавничої справи 905 (31%)
Кафедра журналістики та нових медіа 847 (29%)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 486 (17%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2428 (75%)
Науково дослідницька діяльність: 431 (13%)
Професійний розвиток: 385 (12%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)