Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут журналістики

Кафедра видавничої справи 904 (30%)
Кафедра бібліотекознавства та інформології 477 (16%)
Кафедра журналістики та нових медіа 778 (26%)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 843 (28%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Науково дослідницька діяльність: 124 (100%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)