Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут філології

Кафедра світової літератури 1132 (12%)
Кафедра української літератури і компаративістики 1321 (14%)
Кафедра англійської філології та перекладу 2557 (27%)
Кафедра східних мов і перекладу 678 (7%)
Кафедра української мови 1282 (14%)
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1445 (16%)
Кафедра германської філології 903 (10%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 6949 (73%)
Науково дослідницька діяльність: 1545 (16%)
Професійний розвиток: 973 (10%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)