Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут філології

Кафедра світової літератури 1324 (12%)
Кафедра української мови 2006 (18%)
Кафедра української літератури і компаративістики 1578 (14%)
Кафедра східних мов і перекладу 939 (8%)
Кафедра англійської філології та перекладу 2495 (22%)
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1636 (15%)
Кафедра германської філології 1136 (10%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 7536 (67%)
Науково дослідницька діяльність: 2441 (22%)
Професійний розвиток: 1295 (11%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)