Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут філології

Кафедра світової літератури 1132 (11%)
Кафедра української літератури і компаративістики 1548 (16%)
Кафедра англійської філології та перекладу 2785 (28%)
Кафедра східних мов і перекладу 678 (7%)
Кафедра української мови 1282 (13%)
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1445 (15%)
Кафедра германської філології 1025 (10%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 7450 (73%)
Науково дослідницька діяльність: 1696 (17%)
Професійний розвиток: 1048 (10%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)