Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут філології

Кафедра світової літератури 1324 (12%)
Кафедра української мови 2006 (19%)
Кафедра української літератури і компаративістики 1578 (15%)
Кафедра східних мов і перекладу 834 (8%)
Кафедра англійської філології та перекладу 2495 (23%)
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1457 (14%)
Кафедра германської філології 1015 (9%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 7197 (66%)
Науково дослідницька діяльність: 2400 (22%)
Професійний розвиток: 1270 (12%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)