Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Інститут мистецтв

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва 614 (7%)
Кафедра академічного та естрадного вокалу 2915 (35%)
Кафедра хореографії 898 (11%)
Кафедра інструментально-виконавської майстерності 1684 (20%)
Кафедра дизайну 932 (11%)
Кафедра образотворчого мистецтва 1201 (15%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4566 (55%)
Професійний розвиток: 2914 (35%)
Науково дослідницька діяльність: 853 (10%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)