Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Інститут мистецтв

Кафедра теорії та методики музичного мистецтва 441 (13%)
Кафедра образотворчого мистецтва 776 (23%)
Кафедра інструментально-виконавської майстерності 799 (24%)
Кафедра дизайну 292 (9%)
Кафедра академічного та естрадного вокалу 761 (23%)
Кафедра хореографії 241 (7%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 1510 (44%)
Професійний розвиток: 1364 (40%)
Науково-дослідницька діяльність: 538 (16%)
Наукова школа: 20 (1%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)