Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Інститут мистецтв

Кафедра музикознавства та музичної освіти 617 (10%)
Кафедра інструментально-виконавської майстерності 1625 (25%)
Кафедра образотворчого мистецтва 1292 (20%)
Кафедра академічного та естрадного вокалу 1816 (28%)
Кафедра хореографії 553 (9%)
Кафедра дизайну 500 (8%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4782 (74%)
Науково дослідницька діяльність: 1271 (20%)
Професійний розвиток: 445 (7%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)