Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Факультет права та міжнародних відносин

Кафедра публічного та приватного права 644 (27%)
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 641 (26%)
Кафедра англійської мови 1136 (47%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2113 (79%)
Професійний розвиток: 339 (13%)
Науково дослідницька діяльність: 215 (8%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)