Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Факультет права та міжнародних відносин

Кафедра публічного та приватного права 989 (35%)
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 621 (22%)
Кафедра англійської мови 1216 (43%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2158 (74%)
Науково дослідницька діяльність: 390 (13%)
Професійний розвиток: 380 (13%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)