Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Факультет права та міжнародних відносин

Навчальний відділ 98 (4%)
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 739 (27%)
Кафедра англійської мови 1072 (40%)
Кафедра публічного та приватного права 801 (30%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Науково дослідницька діяльність: 86 (100%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)