Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Факультет права та міжнародних відносин

Навчальний відділ 70 (7%)
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 192 (19%)
Кафедра публічного та приватного права 342 (33%)
Кафедра англійської мови 428 (41%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 714 (65%)
Професійний розвиток: 192 (18%)
Науково-дослідницька діяльність: 185 (17%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)