Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Факультет інформаційних технологій та управління

Кафедра комп'ютерних наук і математики 4212 (54%)
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 1554 (20%)
Кафедра фінансів та економіки 1072 (14%)
Кафедра управління 917 (12%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 4431 (54%)
Науково дослідницька діяльність: 3316 (40%)
Професійний розвиток: 510 (6%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)