Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Факультет інформаційних технологій та управління

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 2344 (52%)
Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 276 (6%)
Кафедра управління 1261 (28%)
Кафедра фінансів та економіки 669 (15%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 2786 (57%)
Науково дослідницька діяльність: 1662 (34%)
Професійний розвиток: 452 (9%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)