Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Факультет інформаційних технологій та управління

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 1676 (58%)
Кафедра фінансів та економіки 443 (15%)
Кафедра управління 779 (27%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 1751 (56%)
Професійний розвиток: 660 (21%)
Науково-дослідницька діяльність: 743 (24%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)