Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Факультет інформаційних технологій та управління

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 1672 (60%)
Кафедра фінансів та економіки 390 (14%)
Кафедра управління 705 (25%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 1723 (58%)
Професійний розвиток: 570 (19%)
Науково-дослідницька діяльність: 656 (22%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)