Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Історико-філософський факультет

Кафедра історії України 1088 (37%)
Кафедра всесвітньої історії 605 (21%)
Кафедра філософії 1228 (42%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 1997 (61%)
Науково дослідницька діяльність: 988 (30%)
Професійний розвиток: 287 (9%)
Наукова школа: 10 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)