Статистика рейтингових балів Університету за 2016 рік

Історико-філософський факультет

Кафедра історії України 438 (33%)
Кафедра філософії 684 (52%)
Кафедра всесвітньої історії 191 (14%)
Кафедра фінансів та економіки 10 (1%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 729 (52%)
Науково-дослідницька діяльність: 427 (30%)
Професійний розвиток: 251 (18%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)