Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Історико-філософський факультет

Кафедра всесвітньої історії 1172 (26%)
Кафедра філософії 2082 (46%)
Кафедра історії України 1319 (29%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Науково дослідницька діяльність: 2901 (52%)
Викладацька діяльність: 2475 (45%)
Професійний розвиток: 150 (3%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)