Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Підрозділи

Ректорат: 61 (21%)
Бібліотека: 22 (8%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 39965 (61%)
Науково дослідницька діяльність: 19932 (31%)
Професійний розвиток: 5270 (8%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)