Статистика рейтингових балів Університету за 2017 рік

Підрозділи

НДЛ освітології : 243 (20%)

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 37211 (64%)
Науково дослідницька діяльність: 12786 (22%)
Професійний розвиток: 8542 (15%)
Наукова школа: 60 (0%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)