Статистика рейтингових балів Університету за 2018 рік

Набрані бали по підрозділах (у відсотках)

Середні показники рейтингових балів по підрозділах

Середні показники по підрозділах (в балах)

Розподіл балів по категоріям

Категорії

Викладацька діяльність: 39965 (61%)
Науково дослідницька діяльність: 19932 (31%)
Професійний розвиток: 5270 (8%)

Розподіл балів по категоріях (у відсотках)