Розподіл балів за підрозділами

# Назва підрозділу Нарахований бал Середній показник
1 Кафедра світової літератури 1132 141.5
2 Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 2344 111.62
3 Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти 1103 110.3
4 Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 1403 107.92
5 Кафедра дошкільної освіти 1641 102.56
6 Кафедра теорії та методики музичного мистецтва 614 102.33
7 Кафедра початкової освіти 1932 101.68
8 Кафедра педагогіки та психології 1498 99.87
9 Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології 1032 93.82
10 Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки 276 92
11 Кафедра теорії та історії педагогіки 827 91.89
12 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 727 90.88
13 Кафедра історії України 1088 90.67
14 Кафедра управління 1261 90.07
15 Кафедра видавничої справи 969 88.09
16 Кафедра всесвітньої історії 605 86.43
17 Кафедра академічного та естрадного вокалу 2923 85.97
18 Кафедра бібліотекознавства та інформології 424 84.8
19 Кафедра фінансів та економіки 669 83.63
20 Кафедра практичної психології 1158 82.71
21 Кафедра хореографії 898 81.64
22 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 1753 79.68
23 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 700 77.78
24 Кафедра дизайну 932 77.67
25 Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 1370 76.11
26 Кафедра української літератури і компаративістики 1321 73.39
27 Кафедра філософії 1228 72.24
28 Кафедра англійської філології та перекладу 2557 71.03
29 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 847 70.58
30 Кафедра журналістики та нових медіа 829 69.08
31 Кафедра східних мов і перекладу 678 67.8
32 Кафедра спорту та фітнесу 1418 67.52
33 Кафедра публічного та приватного права 742 67.45
34 Кафедра образотворчого мистецтва 1201 63.21
35 Кафедра української мови 1282 61.05
36 Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права 641 58.27
37 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 1445 57.8
38 Кафедра методики мов та літератури 345 57.5
39 Кафедра англійської мови 1136 56.8
40 Кафедра германської філології 903 56.44
41 Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти 501 55.67
42 Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання 322 40.25
43 Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій 243 34.71