# Рейтинг Користувач За фільтрами Всього Підрозділ Посада
1 2016 Морзе Наталія Вікторівна 357 357 Ректорат Проректор
2 2016 Сисоєва Світлана Олександрівна 236 236 НДЛ освітології Завідувач науково-дослідної лабораторії
3 2016 Буйницька Оксана Петрівна 221 221 НДЛ інформатизації освіти
Факультет інформаційних технологій та управління (Суміщення)
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Завідувач науково-дослідної лабораторії
Доцент кафедри
4 2016 Тимошенко Наталія Євгенівна 216 216 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Доцент кафедри
5 2016 Мартинчук Олена Валеріївна 212 212 Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Завідувач кафедри
Доцент кафедри
6 2016 Мартиненко Світлана Миколаївна 172 172 Педагогічний інститут
Кафедра початкової освіти
Педагогічний інститут (Суміщення)
Завідувач кафедри
Професор кафедри
7 2016 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна 169 169 НДЛ інформатизації освіти
Інститут журналістики (Суміщення)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Науковий співробітник
Старший викладач
8 2016 Лях Тетяна Леонідівна 168 168 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Доцент кафедри
9 2016 Литвин Оксана Степанівна 167 167 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Завідувач кафедри
10 2016 Василенко Світлана Василівна 164 164 Заступник завідувача
11 2016 Мельник Наталія Іванівна 164 164 Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Доцент кафедри
12 2016 Козачук Андрій Михайлович 163 163 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Старший викладач
13 2016 Петрикова Оксана Петрівна 163 163 Інститут мистецтв
Кафедра академічного та естрадного вокалу
Доцент кафедри
14 2016 Спіріна Тетяна Петрівна 161 161 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Доцент кафедри
Викладач
15 2016 Руднік Юлія Вікторівна 143 143 Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Викладач
16 2016 Огнев'юк Віктор Олександрович 143 143 Ректорат Ректор
17 2016 Гладун Марія Анатоліївна 141 141 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Старший викладач
18 2016 Неведомська Євгенія Олексіївна 140 140 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Доцент кафедри
Доцент кафедри
19 2016 Мазур Наталія Петрівна 140 140 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
20 2016 Носенко Тетяна Іванівна 139 139 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
21 2016 Ковбасенко Юрій Іванович 138 138 Інститут філології
Кафедра світової літератури
Завідувач кафедри
22 2016 Редько Сергій Іванович 138 138 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра управління
Доцент кафедри
23 2016 Лебідь Неля Костянтинівна 138 138 НДЛ культури лідерства Заступник завідувача
24 2016 Олексюк Ольга Миколаївна 134 134 Інститут мистецтв
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва
Завідувач кафедри
25 2016 Линьов Костянтин Олександрович 132 132 Інститут післядипломної педагогічної освіти
НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій
Завідувач науково-дослідної лабораторії
26 2016 Глушак Оксана Михайлівна 130 130 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
27 2016 Хоружа Людмила Леонідівна 129 129 Педагогічний інститут
Кафедра теорії та історії педагогіки
Завідувач кафедри
28 2016 Крюкова Анна Олексіївна 128 128 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Старший викладач
29 2016 Салата Оксана Олексіївна 124 124 Історико-філософський факультет
Кафедра історії України
Завідувач кафедри
30 2016 Махачашвілі Русудан Кирилевна 122 122 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Завідувач кафедри
31 2016 Іванюк Ганна Іванівна 121 121 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра педагогіки та психології
Завідувач кафедри
Професор кафедри
32 2016 Лозова Ольга Миколаївна 119 119 Інститут людини
Кафедра практичної психології
Завідувач кафедри
33 2016 Безпалько Ольга Володимирівна 118 118 Інститут людини
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Директор інституту
Професор кафедри
34 2016 Вембер Вікторія Павлівна 118 118 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
35 2016 Житєньова Наталя Василівна 115 115 НДЛ інформатизації освіти
Інститут журналістики (Суміщення)
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Провідний науковий співробітник
Доцент кафедри
36 2016 Кібальна Катерина Олександрівна 114 114 Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Викладач
37 2016 Кучаковська Галина Андріївна 111 111 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Старший викладач
38 2016 Котенко Ольга Володимирівна 107 107 Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Завідувач кафедри
Професор кафедри
39 2016 Поспєлова Тетяна Вадимівна 106 106 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра управління
Професор кафедри
40 2016 Бреус Юлія Володимирівна 106 106 Факультет інформаційних технологій та управління Завідувач науково-дослідної лабораторії
41 2016 Гріньова Ольга Михайлівна 105 105 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра педагогіки та психології
Доцент кафедри
Старший викладач
42 2016 Павлюк Роман Олександрович 104 104 Інститут людини
Факультет права та міжнародних відносин (Суміщення)
Кафедра англійської мови
Заступник директора
Доцент кафедри
43 2016 Маруненко Ірина Михайлівна 104 104 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
44 2016 Бодненко Дмитро Миколайович 104 104 Факультет інформаційних технологій та управління Доцент кафедри
45 2016 Журавель Тетяна Василівна 103 103 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Доцент кафедри
46 2016 Столярчук Олеся Анатоліївна 102 102 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
47 2016 Бровко Олена Олександрівна 102 102 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Завідувач кафедри
48 2016 Цюман Тетяна Петрівна 101 101 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
49 2016 Венгловська Олена Анатоліївна 100 100 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Доцент кафедри
50 2016 Тверітінова Тетяна Іванівна 99 99 Інститут філології
Кафедра світової літератури
Доцент кафедри