# Рейтинг Користувач За фільтрами Всього Підрозділ Посада
51 2016 Міляєва Валерія Робертівна 99 99 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра управління
Завідувач кафедри
52 2016 Дерека Тетяна Григорівна 99 99 Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Завідувач кафедри
Професор кафедри
53 2016 Єжижанська Тетяна Сергіївна 97 97 Інститут журналістики
Кафедра видавничої справи
Університетський коледж (Суміщення)
ЦК з видавничої справи, культури та української філології
Викладач
Викладач
54 2016 Каблова Тетяна Борисівна 96 96 Інститут мистецтв
Кафедра академічного та естрадного вокалу
Інститут мистецтв (Суміщення)
Кафедра академічного та естрадного вокалу
Доцент кафедри
Концертмейстер
55 2016 Пітенко Сергій Леонідович 95 95 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Старший викладач
56 2016 Прокопенко Лілія Сергіївна 95 95 Інститут журналістики
Кафедра бібліотекознавства та інформології
Доцент кафедри
57 2016 Мосьпан Наталя Вікторівна 94 94 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Доцент кафедри
58 2016 Мельніченко Тетяна Василівна 94 94 Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Старший викладач
59 2016 Поліщук Ярослав Олексійович 93 93 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Професор кафедри
60 2016 Воротникова Ірина Павлівна 92 92 Інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій
Доцент кафедри
61 2016 Чеснокова Ганна Вадимівна 91 91 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Професор кафедри
62 2016 Батечко Ніна Григорівна 91 91 НДЛ освітології Провідний науковий співробітник
63 2016 Акіліна Олена Володимирівна 91 91 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра управління
Доцент кафедри
64 2016 Тарасенко Ольга Олексіївна 89 89 Історико-філософський факультет
Кафедра історії України
Доцент кафедри
65 2016 Шталтовна Юлія Анатоліївна 89 89 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Доцент кафедри
66 2016 Лабунець Юлія Олегівна 88 88 Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Старший викладач
Старший викладач
67 2016 Астаф'єва Марія Миколаївна 87 87 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
68 2016 Козак Людмила Василівна 87 87 Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Професор кафедри
69 2016 Удовиченко Лариса Миколаївна 86 86 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Доцент кафедри
70 2016 Гальчук Оксана Василівна 85 85 Інститут філології
Кафедра світової літератури
Професор кафедри
71 2016 Тимчик Олеся Володимирівна 85 85 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Доцент кафедри
Доцент кафедри
72 2016 Ткач Марія Михайлівна 85 85 Інститут мистецтв
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва
Доцент кафедри
73 2016 Кошарна Наталія Володимирівна 84 84 Педагогічний інститут
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра іноземних мов і методик їх навчання
Доцент кафедри
Доцент кафедри
74 2016 Абрамов Вадим Олексійович 84 84 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
75 2016 Кияниця Євгенія Олегівна 83 83 Інститут журналістики
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Старший викладач
76 2016 Куземко Леся Валентинівна 83 83 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Доцент кафедри
77 2016 Купрій Тетяна Георгіївна 83 83 Історико-філософський факультет
Кафедра філософії
Доцент кафедри
78 2016 Тютюнник Анастасія Володимирівна 83 83 НДЛ інформатизації освіти
Факультет інформаційних технологій та управління (Суміщення)
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Методист
Викладач
79 2016 Новик Ірина Михайлівна 83 83 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Викладач
80 2016 Єременко Олена Володимирівна 83 83 Інститут філології Директор інституту
81 2016 Бабенко Валерія Олегівна 82 82 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Викладач
82 2016 Бісмак Олена Василівна 82 82 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Завідувач кафедри
Доцент кафедри
83 2016 Коханова Олена Петрівна 82 82 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
Старший викладач
84 2016 Доценко Олена Леонідівна 82 82 Інститут філології
Кафедра української мови
Доцент кафедри
85 2016 Віннікова Наталія Миколаївна 82 82 Ректорат Проректор
86 2016 Цапро Галина Юріївна 82 82 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Доцент кафедри
87 2016 Семеніст Іван Васильович 82 82 Інститут філології
Кафедра східних мов і перекладу
Завідувач кафедри
88 2016 Масімова Лариса Гагіківна 82 82 Інститут журналістики
Кафедра видавничої справи
Завідувач кафедри
89 2016 Денисюк Олена Миколаївна 81 81 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Доцент кафедри
90 2016 Дика Наталія Михайлівна 81 81 Інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики мов та літератури
Завідувач кафедри
91 2016 Сабліна Милана Андріївна 81 81 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Викладач
92 2016 Цибулько Інна Олександрівна 80 80 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Старший викладач
93 2016 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 80 80 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Завідувач науково-дослідної лабораторії
94 2016 Юрченко Віктор Іванович 80 80 Педагогічний інститут Директор інституту
95 2016 Сорокіна Олена Анатоліївна 79 79 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
Доцент кафедри
96 2016 Романенкова Юлія Вікторівна 79 79 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Завідувач кафедри
97 2016 Вишинський Віталій Володимирович 79 79 Інститут мистецтв
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва
Доцент кафедри
98 2016 Ярова Яна Станіславівна 79 79 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Викладач
99 2016 Леонтьєва Інна Василівна 79 79 Педагогічний інститут
Кафедра теорії та історії педагогіки
Доцент кафедри
100 2016 Омері Ірина Дмитрівна 78 78 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології
Заступник декана
Доцент кафедри