# Рейтинг Користувач За фільтрами Всього Підрозділ Посада
201 2016 Васильєв Олексій Олександрович 51 51 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Старший викладач
202 2016 Лопатенко Георгій Олегович 50 50 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту (Суміщення)
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Декан факультету
Доцент кафедри
203 2016 Бондарева Олена Євгенівна 50 50 Ректорат Проректор
204 2016 Бондар Тетяна Іванівна 50 50 Історико-філософський факультет
Кафедра філософії
Доцент кафедри
205 2016 Сергєєнкова Оксана Павлівна 50 50 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Завідувач кафедри
Професор кафедри
206 2016 Тригуб Ілона Іванівна 50 50 НДЛ освітології Науковий співробітник
207 2016 Сосновська Ольга Олександрівна 50 50 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра фінансів та економіки
Доцент кафедри
208 2016 Зверева Марина Анатоліївна 49 49 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Доцент кафедри
209 2016 Ткачишина Оксана Романівна 48 48 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Старший викладач
210 2016 Семеняка Світлана Олексіївна 48 48 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
211 2016 Базиль Людмила Олександрівна 48 48 Інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти
Доцент кафедри
212 2016 Шиян Віктор Олександрович 48 48 Інститут журналістики
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Старший викладач
213 2016 Жукова Юлія Миколаївна 48 48 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра фінансів та економіки
Доцент кафедри
214 2016 Фещук Марія Юріївна 48 48 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра фінансів та економіки
Викладач
215 2016 Гончаренко Алла Миколаївна 48 48 Інститут післядипломної педагогічної освіти
Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти
Доцент кафедри
216 2016 Курбан Олександр Васильович 47 47 Інститут журналістики
Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю
Доцент кафедри
217 2016 Мартич Руслана Василівна 47 47 Історико-філософський факультет
Кафедра філософії
Доцент кафедри
218 2016 Кутішенко Валентина Петрівна 47 47 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Доцент кафедри
219 2016 Мусіяченко Ольга Сергіївна 47 47 Університетський коледж
ЦК суспільних дисциплін і правознавства
Викладач
220 2016 Луцюк Микола Володимирович 47 47 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Доцент кафедри
221 2016 Ліхоманова Наталя Олександрівна 47 47 Інститут філології
Кафедра світової літератури
Доцент кафедри
222 2016 Супрун Ганна Володимирівна 47 47 Інститут людини
Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти
Викладач
223 2016 Гаращенко Лариса Василівна 47 47 Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Старший викладач
224 2016 Ладоненко Марія Ігорівна 47 47 Університетський коледж
ЦК образотворчого мистецтва та дизайну
Викладач
225 2016 Гавриш Наталія Василівна 47 47 завідувач кафедри дошкільної освіти
226 2016 Боса Віта Петрівна 47 47 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Старший викладач
227 2016 Кудряшова Оксана Валентинівна 46 46 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Завідувач аспірантури, докторантури
228 2016 Тохтамиш Олександр Михайлович 46 46 Інститут людини
Кафедра практичної психології
Доцент кафедри
229 2016 Ляшенко Ольга Дмитрівна 46 46 Інститут мистецтв
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Доцент кафедри
230 2016 Казак Оксана Олексіївна 46 46 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра фінансів та економіки
Старший викладач
231 2016 Стеблецький Анатолій Леонідович 46 46 Педагогічний інститут
Кафедра теорії та історії педагогіки
Доцент кафедри
232 2016 Олійник Світлана Миколаївна 45 45 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Доцент кафедри
233 2016 Чернега Андрій Петрович 45 45 Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра публічного та приватного права
Доцент кафедри
234 2016 Руденко Ніна Миколаївна 45 45 Університетський коледж Завідувач шкільним відділенням
235 2016 Брайчевська Олена Андріївна 45 45 Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права
Доцент кафедри
236 2016 Киричук Тетяна Михайлівна 45 45 Інститут мистецтв
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Викладач
237 2016 Росінська Олена Анатоліївна 45 45 Інститут журналістики
Кафедра журналістики та нових медіа
Заступник директора
238 2016 Яковенко Віра Григорівна 45 45 Інститут мистецтв
Кафедра академічного та естрадного вокалу
Старший викладач
239 2016 Куришев Євген Володимирович 45 45 Інститут мистецтв
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Доцент кафедри
240 2016 Вертугіна Валентина Миколаївна 44 44 Педагогічний інститут
Кафедра дошкільної освіти
Старший викладач
241 2016 Соболь Наталія Віталіївна 44 44 Інститут мистецтв
Кафедра інструментально-виконавської майстерності
Старший викладач
242 2016 Зайцева Вероніка Іванівна 44 44 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Викладач
243 2016 Сінельнікова Наталія Олегівна 44 44 Педагогічний інститут
Кафедра початкової освіти
Педагогічний інститут (Суміщення)
Кафедра педагогіки та психології
Старший викладач
Старший викладач
244 2016 Василевич Леонід Федорович 44 44 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
245 2016 Сіра Олена Анатоліївна 44 44 Університетський коледж
ЦК з видавничої справи, культури та української філології
Викладач
246 2016 Байталюк Ольга Михайлівна 44 44 Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра публічного та приватного права
Старший викладач
247 2016 Клібайс Тетяна Володимирівна 43 43 Інститут людини
Кафедра практичної психології
Доцент кафедри
248 2016 Драч Оксана Олександрівна 43 43 Історико-філософський факультет
Кафедра всесвітньої історії
Професор кафедри
249 2016 Буряк Ольга Юріївна 43 43 Університетський коледж
ЦК фізичного виховання
Викладач
250 2016 Фірсова Ірина Миколаївна 43 43 Інститут людини
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи
Викладач