# Рейтинг Користувач За фільтрами Всього Підрозділ Посада
251 2016 Буряк Ольга Юріївна 43 43 Університетський коледж
ЦК фізичного виховання
Викладач
252 2016 Ягодзинська Ірина Олександрівна 43 43 Інститут мистецтв
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва
Доцент кафедри
253 2016 Лісневська Аліна Леонідівна 42 42 Інститут журналістики
Кафедра журналістики та нових медіа
Доцент кафедри
254 2016 Русаченко Наталя Павлівна 42 42 Інститут філології
Кафедра української мови
Доцент кафедри
255 2016 Станжур Тетяна Геннадіївна 42 42 Університетський коледж
ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Викладач
256 2016 Крижанівський Олександр Анатолійович 42 42 Інститут мистецтв
Кафедра дизайну
Доцент кафедри
257 2016 Груздьова Олена Вікторівна 42 42 Університетський коледж
ЦК з видавничої справи, культури та української філології
Викладач
258 2016 Власенко Інна Анатоліївна 41 41 Інститут людини
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Інститут людини (Суміщення)
Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології
Викладач
Старший викладач
259 2016 Братко Марія Василівна 41 41 Університетський коледж Директор коледжу
260 2016 Івасюк Оксана Михайлівна 41 41 Інститут філології
НДЛ грінченкознавства
Старший науковий співробітник
261 2016 Зубченко Олена Сергіївна 41 41 Інститут філології
Кафедра германської філології
Доцент кафедри
262 2016 Трач Юлія Василівна 41 41 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
263 2016 Караман Ольга Володимирівна 41 41 Інститут філології
Кафедра української мови
Професор кафедри
264 2016 Ільчук Ольга Андріївна 41 41 Інститут філології
Кафедра германської філології
Старший викладач
265 2016 Ананьєва Людмила Валентинівна 40 40 Інститут філології
Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства
Доцент кафедри
266 2016 Лєжнєв Олександр Олександрович 40 40 Інститут мистецтв
Кафедра дизайну
Викладач
267 2016 Торговець Юлія Іванівна 40 40 Інститут філології
Кафедра германської філології
Старший викладач
268 2016 Мережко Юлія Валеріївна 40 40 Інститут мистецтв
Кафедра академічного та естрадного вокалу
Завідувач кафедри
269 2016 Січкар Алла Дмитрівна 40 40 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Старший викладач
270 2016 Прохорова Наталія Анатоліївна 40 40 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Старший викладач
271 2016 Кравець Світлана Геннадіївна 40 40 Університетський коледж
ЦК суспільних дисциплін і правознавства
Викладач
272 2016 Винар Валентина Іванівна 40 40 Університетський коледж
ЦК з педагогічної освіти
Викладач
273 2016 Марченко Тетяна Іванівна 40 40 Університетський коледж
ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Викладач
274 2016 Романова Тетяна Вадимівна 40 40 Університетський коледж
ЦК музики і хореографії
Голова циклової комісії
275 2016 Альохіна Галина Миколаївна 40 40 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Старший викладач
276 2016 Мойсак Олександр Данилович 39 39 Педагогічний інститут
Кафедра педагогіки та психології
Старший викладач
277 2016 Погребняк Інга Василівна 39 39 Інститут філології
Кафедра української літератури і компаративістики
Доцент кафедри
278 2016 Братусь Іван Вікторович 39 39 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Доцент кафедри
279 2016 Видайчук Тетяна Леонідівна 39 39 Інститут філології
Кафедра української мови
Доцент кафедри
280 2016 Журавська Оксана Валеріївна 39 39 Інститут журналістики
Кафедра журналістики та нових медіа
Старший викладач
281 2016 Зайченко Олена В'ячеславівна 39 39 Інститут філології
Кафедра германської філології
Старший викладач
282 2016 Головчук Світлана Юріївна 39 39 Педагогічний інститут
Кафедра теорії та історії педагогіки
Доцент кафедри
283 2016 Логачова Світлана Станіславівна 39 39 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра управління
Старший викладач
284 2016 Радченко Сергій Петрович 39 39 Факультет інформаційних технологій та управління
Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін
Доцент кафедри
285 2016 Караман Станіслав Олександрович 39 39 Інститут філології
Кафедра української мови
Завідувач кафедри
286 2016 Діденко Наталія Миколаївна 39 39 Університетський коледж
ЦК з видавничої справи, культури та української філології
Викладач
287 2016 Колоскова Надія Олексіївна 39 39 Університетський коледж
ЦК фізичного виховання
Голова циклової комісії
288 2016 Дем’яненко Світлана Іванівна 39 39 Університетський коледж Заступник директора
289 2016 Бонь Олександр Іванович 39 39 Історико-філософський факультет
Кафедра історії України
Доцент кафедри
290 2016 Голованов Сергій Олександрович 39 39 Історико-філософський факультет
Кафедра всесвітньої історії
Доцент кафедри
291 2016 Волкова Людмила Миколаївна 39 39 Інститут мистецтв
Кафедра образотворчого мистецтва
Старший викладач
292 2016 Ходоровська Ірина Миколаївна 39 39 Інститут мистецтв
Кафедра теорії та методики музичного мистецтва
Викладач
293 2016 Ляшенко Валентина Миколаївна 38 38 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту
Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту
Доцент кафедри
294 2016 Степура Іван Сергійович 38 38 НДЛ інформатизації освіти Методист
295 2016 Матвєйченко Вікторія Вікторівна 38 38 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Доцент кафедри
296 2016 Шкарбан Людмила В’ячеславівна 38 38 Педагогічний інститут
Кафедра початкової освіти
Викладач
297 2016 Динниченко Тетяна Анатоліївна 38 38 Інститут філології
Кафедра світової літератури
Старший викладач
298 2016 Дудник Ольга Володимирівна 38 38 Університетський коледж
ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту
299 2016 Мілова Оксана Євгенівна 38 38 Інститут філології
Кафедра англійської філології та перекладу
Доцент кафедри
300 2016 Кравченко Наталія Володимирівна 38 38 Університетський коледж
ЦК природничих дисциплін
Викладач