Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Зміст адміністративно-правових заходів захисту службової інформації
2 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Інсайдерська інформація як спеціальний суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки підприємств
3 Краєва Оксана Анатоліївна Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку
4 Петрунько Ольга Володимирівна Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти
5 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна НДЛ інформатизації освіти Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
6 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище
7 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей
8 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти E-education content management
9 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
10 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
11 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
12 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання
13 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст.
14 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського Союзу
15 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Акмепотенціал вищого навчального закладу в професійній підготовці фахівців фізичного виховання
16 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості професійної підготовки фахівців фізичного виховання країн СНД, ЄС та США
17 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США
18 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи
19 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти
20 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
21 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Мотиви формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю: сучасні тенденції
22 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Теоретичні аспекти феномену "Естетичні почуття"
23 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів
24 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості
25 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О.Коллонтай
26 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні
27 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
28 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
29 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства
30 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
31 Братко Марія Василівна Університетський коледж Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект
32 Братко Марія Василівна Університетський коледж The essential characteristics educational environment of university college
33 Бондарева Олена Євгенівна Ректорат Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
34 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Юдаїзм: історія і сучасність
35 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Hindu-Islamic synthesis of Mughal era as a religious and political phenomenon
36 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Київ - другий Єрусалим
37 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії «Дім»-«Поле»-«Храм» як екзистенціали української культути
38 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини
39 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
40 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Феномен демократії в контексті кордонної цивілізації України та США
41 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури "Пісня єднання": спроба прогнозу
42 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ
43 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
44 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи
45 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Світові війни в історії людства
46 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
47 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації
48 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії
49 Ковальчук Василь Іванович Виклики системи вищої освіти в контексті вимог ринку праці та суспільства
50 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки The Values of Modern Ukrainian Students
51 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
52 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
53 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Collaboration in research activities: ICT tools assessment
54 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning
55 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
56 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu
57 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
58 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
59 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
60 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Модель ІКТ компетентності вчителів
61 Жильцов Олексій Борисович Ректорат Collaboration in research activities: ICT tools assessment
62 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
63 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Від якості навчальних завдань до якості освіти
64 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
65 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Формирование научных понятий у будущих специалистов
66 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив темперамента студента на його тривожність
67 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології The development of personal qualities of educational problems in biology / Social and Economic Priorities in the Context of Sustainable Development
68 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Від якості навчальних завдань до якості освіти
69 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
70 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Зміст адміністративно-правових заходів захисту службової інформації
71 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Інсайдерська інформація як спеціальний суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки підприємств
72 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Электронно-микроскопическое исследование клеток кости крыс в условиях микрогравитации
73 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Система професійної підготовки фізичних терапевтів в Ізраїлі
74 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основні напрямки фізичної реабілітації при посттравматичній хворобі Паркінсона у спортсменів
75 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Особливості розвитку та становлення фізичної реабілітації в Україні
76 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Актуальність новаторський ідеї В.О. Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття
77 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні особливості схильності до залежної поведінки студентів соціономічних напрямів підготовки
78 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності
79 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи)
80 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери
81 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
82 Глущук Тетяна Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства
83 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Політика відкритих дверей християнських демократів в сучасній Німеччині: між молотом і наковальнею
84 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Лідерство в місцевих громадах Сполучених Штатів Америкі
85 Смірнова Валерія Андріївна НДЛ інформатизації освіти Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
86 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології До проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка
87 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання
88 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні аспекти екзистенційного розвитку особистості в юнацькому віці
89 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології До проблеми формування етнічної ідентичності у сучасної української молоді
90 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Професійний саморозвиток особистості юнацького віку
91 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери
92 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Текстові варіації міфологічних сценаріїв початку і кінця у творах Oксани Забужко
93 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Футбол як актант міфологічних сценаріїв (на матеріалі сучасної української й польської літератури)
94 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях
95 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти
96 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні
97 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи
98 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету
99 Фруктова Яна Станіславівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Психологический компонент профессиональной подготовки журналистов: теоретический и практический аспекты
100 Фруктова Яна Станіславівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Фундаментализация содержания образовательных программ профессиональной подготовки журналистов ОКУ «Бакалавр» на основе компетентностного похода