Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Акме-педагогіка: інтерактивне навчання дорослих
2 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США
3 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст
4 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
5 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США
6 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Культурні проблеми освіти в педагогічних дослідженнях українських та польських вчених
7 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти
8 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
9 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Підготовки докторів PhD в галузі освіти з методології дослідження
10 Тригуб Ілона Іванівна НДЛ освітології Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії
11 Тригуб Ілона Іванівна НДЛ освітології Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов’янських східно-європейських країнах
12 Тригуб Ілона Іванівна НДЛ освітології Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти
13 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології Педагогічна освіта у Республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження
14 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології
15 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу
16 Грищук Юлія Володимирівна НДЛ освітології Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти
17 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Розвиток магістратури в Україні НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
18 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістартурі у Сполучених Штатах Америки
19 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності
20 Батечко Ніна Григорівна НДЛ освітології Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект
21 Титаренко Інна Олегівна НДЛ освітології Розвиток магістратури в Україні НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ
22 Титаренко Інна Олегівна НДЛ освітології Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності
  • 1