Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Роль і місце дослідницької діяльності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у структурі професійної діяльності
3 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Медіапедагогіка як складова сучасної освіти
4 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Мотиви формування технічної компетентності майбутніх офіцерів радіоелектронного профілю: сучасні тенденції
5 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Теоретичні аспекти феномену "Естетичні почуття"
6 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Гендерна педагогіка як засіб формування акме-особистості
7 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ
8 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Педагогічні умови виховання толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
9 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки The Values of Modern Ukrainian Students
10 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз
11 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Актуальність новаторський ідеї В.О. Сухомлинського щодо мовленнєво-риторичної діяльності вчителя ХХІ століття
12 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології До проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості підлітка
13 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання
14 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні аспекти екзистенційного розвитку особистості в юнацькому віці
15 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології До проблеми формування етнічної ідентичності у сучасної української молоді
16 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Професійний саморозвиток особистості юнацького віку
17 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні
18 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи
19 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету
20 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вплив іноземної мови на процес формування ціннісних орієнтацій особистості
21 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
22 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів
23 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку
24 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки
25 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Аналіз професійної підготовки дошкільних педагогів у європейських країнах
26 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Концептуальні засади професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи: Європейські реалії, українські перспективи
27 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи: стратегічний аспект
28 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
29 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
30 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи
31 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
32 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій
33 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Педагогічні ситуації як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи
34 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису «Світло» (1910–1914)
35 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
36 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Актуалізація наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Український контекст (1890-1917)
37 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу
38 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка дітей із зоровим відхиленням до навчання у школі: співпраця педагогів і батьків
39 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка дітей старшого дошкільного віку з зоровим відхиленням до навчання у школі
40 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інноваційний потенціал вищого навчального закладу як необхідна умова підготовки педагога до інноваційної діяльності
41 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методологічні підходи до формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу
42 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості
43 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
44 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
45 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи
46 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ
47 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Смислова сфера майбутнього педагога у контексті акмеологічного підходу
48 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання
49 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти «Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти
50 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Домінантні умови формування творчої особистості молодшого школяра
51 Мойсак Олександр Данилович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
52 Мойсак Олександр Данилович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Вивчення фенотипових кореляцій у популяціях Закарпатської та Київської областей
53 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
54 Карнаухова Антоніна Валеріївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу
55 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century)
56 Літіченко Олена Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках
57 Гаращенко Лариса Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Організація взаємодії зі студентами бакалаврату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом)
58 Матюшинець Яна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій
59 Соломаха Анжеліка Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Іншомовна культурна грамотність майбутнього вчителя початковї школи
  • 1