Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Фруктова Яна Станіславівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Психологический компонент профессиональной подготовки журналистов: теоретический и практический аспекты
2 Фруктова Яна Станіславівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Фундаментализация содержания образовательных программ профессиональной подготовки журналистов ОКУ «Бакалавр» на основе компетентностного похода
3 Афанасьєв Ілля Юрійович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
4 Полковенко Тарас Вікторович Інститут журналістики Аспекти редакторської роботи з журналістськими матеріалами про діяльність політиків
5 Санакуєв Микола Георгійович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Значення статусу за сучасних умов масової комунікації
6 Балабанова Катерина Євгенівна Інститут журналістики Рівень розвитку психологічної готовності педагога вищої школи до використання медіа
  • 1