Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Формування професійної мобільності студентів філологічних спеціальностей
2 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури "Пісня єднання": спроба прогнозу
3 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи)
4 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Координата "національна ідентичність" у сучасній українській публіцистиці: дискурсивні кластери
5 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Текстові варіації міфологічних сценаріїв початку і кінця у творах Oксани Забужко
6 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Футбол як актант міфологічних сценаріїв (на матеріалі сучасної української й польської літератури)
7 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях
8 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Teacher education graduates in Ukraine: Current state of play
9 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Ідеологічний дискурс сучасного літературного і культурологічного журналу
10 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко)
11 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Anyone Came to Live Here Some Time Ago: A Cognitive Semiotics Approach to Deviation as a Foregrounding Device
12 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Empirical Stylistics in an EFL Teaching Context: Comparing Virtual and Face-to-Face Reading Responses
13 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Эмпирические исследования в современном лингвообразовании: эксперимент в языкознании
14 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності
15 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Постколоніальні рефлексії і наратив
16 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Поетичний світ Миколи Руденка
17 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі
18 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Вербальне моделювання альтернативних світів з позицій теорії міфологічно орієнтованого семіозису
19 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Відкрите вербальне е-середовище: дослідницькі засади та ІКТ інструменти
20 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Collaboration in research activities: ICT tools assessment
21 Махачашвілі Русудан Кирилевна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
22 Шталтовна Юлія Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Демократизація освітнього середовища університету як стратегія розвитку вищої освіти
23 Мікіна Олена Геннадіївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Греко-латинські мовні контакти крізь призму семантичної еволюції
  • 1