Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Глущук Тетяна Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музично-виконавське мистецтво як об’єкт дослідження українського мистецтвознавства
2 Брюханова Галина В’ячеславівна Інститут мистецтв, Кафедра дизайну Новітні тенденції у дизайні логотипів
3 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уникальный источник исследования городской культуры советской эпохи
4 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа
5 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
6 Лєжнєв Олександр Олександрович Інститут мистецтв, Кафедра дизайну Новітні тенденції у дизайні логотипів
7 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Компоненты готовности будущих учителей изобразительного искусства к организации художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
8 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы
9 Крюкова Анна Олексіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Новий погляд на станковий живопис. Експериметаторство сучасних українських митців
10 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
11 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики
12 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Традиции и поиски в области книжной графики на примере творчества Георгия Нарбута
13 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Основні тенденції графіки школи Фонтенбло
14 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва "Сила бамбука" и "гибкость плюща": поликомпонентность творческой манеры Ольги Карпенко
15 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова
16 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от форматирования
17 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания
18 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Место ювелирного искусства в культуре Древнего Египта
19 Романенкова Юлія Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии
20 Гунька Анна Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Український портретний живопис І пол. XVII ст.: тенденції формування феномену
21 Тетеря Віктор Михайлович Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка
22 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Музика як квінтесенція трансцендентних духовних цінностей
23 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка
24 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті
25 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Дух музики в гармонії світу як цінність цивілізації
26 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Глобальний науковий світ і світ науки
  • 1