Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства
2 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти
3 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Концепція розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства
4 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті
5 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту
6 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці
7 Базиль Людмила Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Діагностування розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників
8 Івашньова Світлана Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті
9 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ
10 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Модель ІКТ компетентності вчителів
11 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічні механізми формування у дітей і молоді життєвої компетентності
12 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічні особливості навчання вчителів різних спеціальностей роботі з обдарованими учнями
13 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти
14 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Компетентнісний підхід до проблеми анкетування вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти
15 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Вплив природного середовища на процес становлення мовленнєвої компетентності дошкільника
16 Кравчук Лариса Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти
17 Рудик Олександр Борисович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2015/2016 навчальному році
18 Рудик Олександр Борисович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Олімпіада з інформатики у місті Києві у 2014/2015 навчальному році
  • 1