Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Зміст адміністративно-правових заходів захисту службової інформації
2 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Інсайдерська інформація як спеціальний суб'єкт забезпечення інформаційної безпеки підприємств
3 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Соціо-економічні умови створення системи мультикультутрної освіти у країнах Західної Європи
4 Мельник Ганна Мирославівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр.
5 Чернега Андрій Петрович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Законні інтереси як правова категорія
6 Павлова Ганна Вікторівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Open Educational Resources Development: Threats and Opportunities
7 Павлова Ганна Вікторівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
8 Федорчук Ірина Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Recent Research in Black Sea Region on Motivation in Education (Review)
9 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності
10 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Гендерний баланс у сімейних правовідносинах
11 Павленко Ніна Олександрівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Гендер в структуре и семантике английских фразеологизмов-номинаций человека по характеру межличностных отношений
  • 1