Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
2 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики
3 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
4 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
5 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін White Light Emission of ZnO-Cu Nano-Films
6 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
7 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах
8 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Детермінанти функціонування інтеграційних аграрних формувань україни в умовах глобалізації світової економіки
9 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Фінансові відносини аграрних холдингів України
10 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Фінансовий механізм діяльності аграрних субєктів господарювання
11 Василевич Леонід Федорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
12 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
13 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
14 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
15 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
16 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
17 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
18 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
19 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Управління відносинами з покупцями через впровадження LOYALTY-систем як одна із складових ефективного ведення бізнесу
20 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами
21 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Напрямки підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України
22 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Policy of sustainable development corporations in globalization
23 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Акмеологічні аспекти корпоративних систем управління кар’єрою у комерційному секторі
24 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Акмесинергетичні засади до вивчення та проектування особистісно-професійного розвитку особистості
25 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів
  • 1