Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
2 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Collaboration in research activities: ICT tools assessment
3 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning
4 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
5 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu
6 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
7 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
8 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
9 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Модель ІКТ компетентності вчителів
10 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Подолання соціального відторгнення як один із напрямів забезпечення економічної безпеки особистості
11 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Створення інтерактивного дидактичного матеріалу в процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики
12 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
13 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
14 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики White Light Emission of ZnO-Cu Nano-Films
15 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект
16 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Математичні моделі та інтегральна оцінка надійності систем організму в екстремальних умовах
17 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Детермінанти функціонування інтеграційних аграрних формувань україни в умовах глобалізації світової економіки
18 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Фінансові відносини аграрних холдингів України
19 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Фінансовий механізм діяльності аграрних субєктів господарювання
20 Василевич Леонід Федорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
21 Астаф'єва Марія Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
22 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
23 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
24 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
25 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
26 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
27 Семеняка Світлана Олексіївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Інноваційні технології в розвитку наукової думки сьогодення: теоретико-практичний аналіз та науково-аналітичні коментарі
28 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Управління відносинами з покупцями через впровадження LOYALTY-систем як одна із складових ефективного ведення бізнесу
29 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами
30 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Напрямки підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України
31 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Policy of sustainable development corporations in globalization
32 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Акмеологічні аспекти корпоративних систем управління кар’єрою у комерційному секторі
33 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Акмесинергетичні засади до вивчення та проектування особистісно-професійного розвитку особистості
34 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Професійний розвиток та вдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів
  • 1