Наукометричні бази (окрім Scopus, Web of Science)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Бондарева Олена Євгенівна Ректорат Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
2 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Educational e-environment of modern University: foreign experts’ perspective
3 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Collaboration in research activities: ICT tools assessment
4 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат From programmed teaching to constructivism and personally-oriented approach to e-learning
5 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
6 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Międzynarodowa sieć naukowa IRNet w dobie nowych technologii, globalizacji i internacjonalizacji edukacji oraz kompetencji kluczowych – wstępny raport z implementacji projektu
7 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Robots in elementary school: some educational, legal and technical aspects
8 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Teacher-student collaboration: challenges and opportunities
9 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Training of Primary School Teachers for the Implementation of Educational Robotics International Symposium on Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering
10 Морзе Наталія Вікторівна Ректорат Модель ІКТ компетентності вчителів
11 Жильцов Олексій Борисович Ректорат Collaboration in research activities: ICT tools assessment
12 Огнев'юк Віктор Олександрович Ректорат In search of educational strategy for Ukraine
13 Огнев'юк Віктор Олександрович Ректорат Інвестиції у людський акме-капітал — шлях України до процвітання
14 Огнев'юк Віктор Олександрович Ректорат Освіта та конкурентоспроможність суспільства
15 Огнев'юк Віктор Олександрович Ректорат Підготовка експертів у галузі освіти в Україні
  • 1