Підручники одноосібні

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Коханова Олена Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Історія психології: від античності до початку ХХ століття
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Програма "Дитина" - Шахи
3 Міляєва Валерія Робертівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства Психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника закладу середньої освіти
4 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Стресостійкість як особистісна властивість керівників-лідерів закладів середньої освіти
5 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологія стресу
6 Брайчевська Олена Андріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Тема 10. Канада
7 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Прийняття управлінського рішення у закладі середньої освіти на засадах лідерства
8 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Розробка та реалізація Концепції розвитку закладу середньої освіти на засадах лідерства
9 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Антична література : підручник для студентів
10 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Зарубіжна література епохи Просвітництва
11 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історія середніх віків. Практикум. Частина І.
12 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Зарубіжна література: підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
13 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Методика викладання зарубіжної літератури в школі
14 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики МЕТОДИКА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ
15 Шуть Валентина Яківна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Я - студент
16 Акіліна Олена Володимирівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Соціальна ідентифікація розвитку регіонів Європейського Союзу
17 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійне самовдосконалення соціального педагога
18 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Лідерські здібності керівника у сфері освіти: діагностика та розвиток
19 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Мистецтво (інтегрований курс). Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
20 Поспєлова Тетяна Вадимівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти
21 Зеліско Інна Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Управління фінансовою санацією підприємства
22 Обушний Сергій Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління Корпоративні фінанси
23 Вишинський Віталій Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Circles. Фортепіанні твори
24 Афанасьєв Ілля Юрійович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Історія PR
25 Кифенко Анна Миколаївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Робоча навчальна програма "Хорознавство та хорове аранжування" спеціальності "музичне мистецтво" групи 4мм
26 Касьянов Валентин Васильович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності SUITE IN SWING для саксофона з оркестром /Клавір/
27 Бреус Юлія Володимирівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства Роль емоційного інтелекту в професійній діяльності керівника закладу середньої освіти
28 Клименко Нінель Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Права людини і права дитини
29 Буренко Валентина Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Англійська мова (8-й рік навчання)
30 Гавриш Наталія Василівна Литературное чтение 4 класс
31 Вінтонів Тетяна Миколаївна Інститут філології, Кафедра української мови Синтаксис української мови: навчальний посібник
  • 1