Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї
2 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї
3 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Особливості формування довільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
4 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Музично-виконавська складова професійної підготовки майбутніх фахівців-музикантів (аксіологічний аспект)
5 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності
6 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей
7 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Ціннісний потенціал українського національного музичного образу
8 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом
9 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання
10 Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців
11 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
12 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
13 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
14 Динниченко Тетяна Анатоліївна Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)
15 Слюсаренко Ірина Юріївна "Гібридна війна" проти України як ключовий інструмент геополітики Російської Федерації в ХХІ столітті
16 Краєва Оксана Анатоліївна Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства
17 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Видавничий дім "Академперіодика": результати 20-річного розвитку
18 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах
19 Міляєва Валерія Робертівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
20 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Допомагаємо вихователю зрозуміти дитину
21 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Розвиток уяви дошкільника в ігровій діяльності
22 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
23 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence
24 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Акмеологічні засади динаміки формування діяльнісного компоненту акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання
25 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування акме-якостей особистості як компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання
26 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Розвиток акмеології: філософський аспект
27 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах ЄС (Східна Європа)
28 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Форми професійної підготовки фахівців фізичного виховання на засадах акмеології
29 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки
30 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості професійної діяльності вчителів фізичної культури в США
31 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
32 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
33 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку
34 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
35 Кушнір Анна Олегівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Жінка як суб’єкт художньої оповіді та іспанське суспільство: соціальні ролі в діахронічному аспекті.
36 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Мобільність особистості як предмет наукового дослідження
37 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбітніх фахівців
38 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Вплив гендерної педагогіки на формування критичного мислення у міждисциплінарному аспекті
39 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015. – 112 с.
40 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні
41 Руденко Ніна Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Математичний інструментарій вимірювання готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивних технологій на уроках математики
42 Руденко Ніна Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Розвиток вітчизняної математичної освіти на рубежі тисячоліть
43 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
44 Безпалько Ольга Володимирівна Інститут людини Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини
45 Братко Марія Василівна Університетський коледж Підготовка фахівців у коледжах: сучасні виміри та перспективи
46 Братко Марія Василівна Університетський коледж Управління підготовкою майбутніх учителів початкової школи та вихователів дошкільних закладів в освітньому середовищі Університетського коледжу
47 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Italian opera stage ODESSA (1831 - 1838 years.)
48 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Итальянская оперная антреприза О. Сарато и Д. Маринковича в Одессе 1838–1844 гг.: на сцене и за кулисами
49 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Особливості формування та забезпечення діяльності італійських оперних труп у міському театрі Одеси 1820 – поч. 1870-х рр.
50 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Практика застосування маркетингових інструментів у сучасній мережевій інформаційній війні
51 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Мережеві онлайн-проекти: структура та принципи функціонування (в рамках інформаційної війни)
52 Курбан Олександр Васильович Інститут журналістики, Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю Історія становлення та розвитку технологій інформаційних війн
53 Матвєйченко Вікторія Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Соціокультурний потенціал англомовних коротких оповідань як специфічна передумова в навчанні усного непідготовленого мовлення студентів мовних факультетів (початковий етап)
54 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії “Заклик” та “Відгук” в контексті кордонного характеру української цивілізації
55 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Уславлений дует китайської поезії
56 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників
57 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?..
58 Кияниця Євгенія Олегівна Тенденції та перспективи співпраці сучасної бібліотеки зі ЗМІ
59 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Контекст доби в епістолярії Бориса Грінченка
60 Погребняк Інга Василівна Інститут журналістики, Кафедра журналістики та нових медіа Культорологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка
61 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності
62 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
63 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941-1942 років
64 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка
65 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів
66 Остапченко Олена Вадимівна Інститут філології, Кафедра української мови 100 знайомих чужинців: запозичена лексика в українській мові через призму навчальної гри
67 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Батьківство в аспекті перинатальної психології
68 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Статеве виховання дітей та підготовка їх до майбутнього суспільного та сімейного життя
69 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?
70 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики
71 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Аналіз індивідуальних характеристик структури прояву пізнавальної активності старших дошкільників
72 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
73 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
74 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Як подолати педагогу тривожність студентів?
75 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом
76 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання
77 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
78 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
79 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Видання для казкотерапії: вихователям, педагогам, психологам, батькам
80 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Клінічна діяльність фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи
81 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
82 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійна підготовка майбутнійх соціальніх педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
83 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Читацькоцентрична модель сучасного підручника із зарубіжної літератури для старших підлітків:концепція, зміст і форма
84 Мусіяченко Ольга Сергіївна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети «Жизнь и искусство» (1893-1898) як джерело дослідження музичного середовища міста
85 Мусіяченко Ольга Сергіївна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
86 Мусіяченко Ольга Сергіївна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Газети як джерело дослідження музичного життя Києва кінця ХІХ – початку ХХ ст.
87 Мусіяченко Ольга Сергіївна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Дослідження образу музичного життя Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на сторінках друкованих джерел
88 Мусіяченко Ольга Сергіївна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Музично–концертне життя Києва у кінці ХІХ ст. на сторінках газети "Жизнь и искусство"
89 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури До проблеми біографії Н.В. Кукольника
90 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Використання матеріалів спогадів і мемуарів підчас вивчення біографії письменника.
91 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів
92 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності
93 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів
94 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
95 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
96 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах
97 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи
98 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Референтні стосунки у розвитку потребово-мотиваційної сфери студентів з ознаками музичної обдарованості
99 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
100 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Розв'язання проблем вимушених переселенців в Україні та зарубіжжі