Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Таран Оксана Петрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Психологічний супровід батьків дітей з розладами аутистичного спектра: проблеми та перспективи
2 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
3 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні
4 Безпалько Ольга Володимирівна Інститут людини Сучасні практики профілактичної роботи в соціальних центрах матері та дитини
5 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Форми і методи розвитку професійного мислення майбутніх практичних психологів
6 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
7 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості
8 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Феномен міжстатевої любові в контексті духовної парадигми психології
9 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійна підготовка майбутнійх соціальніх педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
10 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності
11 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів
12 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
13 Спіріна Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори ризику щодо алкоголізації підлітків та молоді
14 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Розв'язання проблем вимушених переселенців в Україні та зарубіжжі
15 Нагула Олена Леонідівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Особистісна психокорекція у підготовці майбутнього психолога-практика
16 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив мотивів навчання студентів на формування їх кар’єрних орієнтацій
17 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні аспекти адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
18 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Стратегічні напрямки переходу до навчання на дослідницькій основі
19 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів
20 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Організація науково-дослідницької діяльності студентів у контексті науково-предметної іншомовної підготовки
21 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема
22 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема
23 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціалізація дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями
24 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Організаційно-педагогічні умови професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах (за результатами експериментального дослідження)
25 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Специфіка формування лідерського потенціалу в майбутніх фахівців
26 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Організація дозвілля дітей студентами-волонтерами державних та неурядових організацій
27 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Технології при формуванні здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери як педагогічна умова професійної підготовки у вищих навчальних закладах
28 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Здоров’язбережувальна діяльність педагогів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів України
29 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Стан сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах України
30 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інклюзивна освіта: освітологічний контекст
31 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інклюзивна освіта: формування наукового тезаурусу
32 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інклюзивна педагогіка в контексті розвитку сучасного наукового знання про освіту
33 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Емоційна компетентність педагога як умова успішного впровадження інклюзивної освіти
34 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
35 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості формування фонологічних знань в учнів з тяжкими мовленнєвими розладами
36 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні чинники розвитку мотиваційної сфери особистості сучасного студента
37 Старинська Наталія Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Розвиток творчої спрямованості самоактуалізації особистості підлітка
38 Маланьїна Тетяна Михайлівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Співвідношення когнітивного інсайту та я-відмежування
39 Клібайс Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Досвід психокорекції адаптивних можливостей атрибутивного стилю дорослих
40 Ткачишина Оксана Романівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Особливості формування стереотипів в умовах суспільних трансформацій
41 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Комплексна організація компенсаторно-корекційної допомоги дітям з порушенням слухової функції
42 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Особливості психологічної моделі успішного вчителя в контексті розгляду проблеми лідерства
43 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Умови зменшення дестабілізаційних чинників в освітньому процесі дітей з аутизмом
44 Власенко Інна Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Специфіка внутрішньоособистісних конфліктів вчителів
45 Супрун Ганна Володимирівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Адаптація методу "Соціальні історії" у роботі з дошкільниками з розладами аутистичного спектра
46 Супрун Ганна Володимирівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості вивчення міжособистісних стосунків у дошкільників з розладами аутистичного спектра
47 Музиченко Ірина Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Проблема співвідношення понять: етнічна свідомість та національна свідомість
  • 1