Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї
2 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї
3 Теплюк Анна Анатоліївна Педагогічний інститут Особливості формування довільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
4 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Допомагаємо вихователю зрозуміти дитину
5 Метелюк Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Розвиток уяви дошкільника в ігровій діяльності
6 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Критеріальний підхід до визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
7 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
8 Ситник Ольга Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Освіта дорослих в Ірландії і Україні: спільне та відмінне у тенденціях розвитку
9 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Мобільність особистості як предмет наукового дослідження
10 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбітніх фахівців
11 Мельниченко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Вплив гендерної педагогіки на формування критичного мислення у міждисциплінарному аспекті
12 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності
13 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя початкової школи до формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності
14 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Батьківство в аспекті перинатальної психології
15 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Статеве виховання дітей та підготовка їх до майбутнього суспільного та сімейного життя
16 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки "Науки про освіту" : чи є в них місце педагогіці?
17 Хоружа Людмила Леонідівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Професійна діяльність учителя крізь призму педагогічної інноватики
18 Товкач Ірина Євгенівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Аналіз індивідуальних характеристик структури прояву пізнавальної активності старших дошкільників
19 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні засади підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності
20 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Концепція українського дитячого садка С.Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах
21 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Референтні стосунки у розвитку потребово-мотиваційної сфери студентів з ознаками музичної обдарованості
22 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів
23 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Вплив рефлексії на проектування життєвого шляху особистості
24 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні особливості екзистенційної рефлексії у майбутніх педагогів на ранніх етапах професійної підготовки
25 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні особливості смислових структур особистості на ранніх етапах онтогенезу
26 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методи комплексного педагогічного діагностування адаптції дитини до умов навчального середовища
27 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Про користь і шкоду сучасних дитячих мультфільмів
28 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи в Польщі
29 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості навчання молодших школярів у Польщі
30 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Аналіз типових труднощів у процесі адаптації дітей до навчання в школі
31 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Діагностування індивідуальних особливостей педагога
32 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
33 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення початкової освіти Польщі
34 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка вчителя початкової школи до діагностичної діяльності: історія, здобутки, перспективи
35 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Самодіагностика педагогічної діяльності вчителя: сучасний вимір
36 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Розвиток університетської освіти: навчання на основі дослідження
37 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Соціалізація дітей дошкільного віку на засадах групової взаємодії у різновікових групах
38 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Післядиплoмна освіта дошкільних педагогів у країнах Західної Європи
39 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Типологія стандартів педагогічної освіти у країнах Західної Європи: особливості професійних стандартів дошкільних педагогів
40 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні
41 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи
42 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової- громадського діяча, просвітителя, педагога
43 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості пізнання простору й часу в дошкільному віці як передумова успішного навчання дитини в школі
44 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці
45 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
46 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Питання трудового виховання дітей у дидактичному доробку Володимира Фармаковського
47 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування здоров'язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу: теоретичний аспект
48 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
49 Лабунець Юлія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Ідеї виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна «Фермер Джайлз із Гема»
50 Лабунець Юлія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Філософія виховання моральної особистості у творі Дж. Р. Р. Толкіна «Сильмариліон» у контексті викликів третього тисячоліття
51 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Застосування інтерактивної платформи «TEACH. TIME» у процесі навчання дітей молодшого шкільного віку
52 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської україни (друга половина хх століття)
53 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Інформаційний менеджмент - підґрунтя якості освітнього процесу ВНЗ
54 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової
55 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Готовність майбутнього вихователя до розвитку творчого потенціалу дошкільника: сутність та структура.
56 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Здоров’язбережувальне середовище дошкільного навчального закладу як чинник формування здорової особистості дитини
57 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Полікультурні аспекти проблеми якості сучасної вищої освіти
58 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Суб'єкт - суб'єктна взаємодія вихователя і вихованця як засіб творчої самореалізації особистості.
59 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Технологія контекстного навчання як засіб формування рефлексивних конструктів майбутнього педагога
60 Котенко Ольга Володимирівна Педагогічний інститут Формування фахових компетентностей педагога у змісті спецкурсу «Інноваційні технології навчання іноземних мов у початковій школі»
61 Дем’яненко Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи
62 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
63 Дубовик Світлана Григоріївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови
64 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Характеристика технології підготовки майбутнього вчителя до суб'єкт- суб'єктної взаємодії з учнями початкової школи
65 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім'ї
66 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Емпіричне вивчення емоційних переживань як чинника розвитку довільної поведінки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї
67 Пасічник Анна Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості формування довільної поведінки у дітей старшого дошкільного віку
68 Плужник Ірина Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Стратегії формування вторинної мовної особистості у сучасного покоління в умовах технології плекання довершеної особистості
  • 1