Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Кушнір Анна Олегівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Жінка як суб’єкт художньої оповіді та іспанське суспільство: соціальні ролі в діахронічному аспекті.
2 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Семантична деривація жаргонізмів у сучасній українській мові
3 Матвєйченко Вікторія Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Соціокультурний потенціал англомовних коротких оповідань як специфічна передумова в навчанні усного непідготовленого мовлення студентів мовних факультетів (початковий етап)
4 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Уславлений дует китайської поезії
5 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури «Сини вічності і слави»: мотив “exegi monumentum” у творчості В. Шекспіра та його наступників
6 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Поглиблене вивчення літератури
 і тести поглибленого рівня: освіта для еліти?..
7 Видайчук Тетяна Леонідівна Інститут філології, Кафедра української мови Антропоцентризм та український персоналізм лінгвістичної концепції Івана Огієнка
8 Остапченко Олена Вадимівна Інститут філології, Кафедра української мови 100 знайомих чужинців: запозичена лексика в українській мові через призму навчальної гри
9 Удовиченко Лариса Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Читацькоцентрична модель сучасного підручника із зарубіжної літератури для старших підлітків:концепція, зміст і форма
10 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури До проблеми біографії Н.В. Кукольника
11 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Використання матеріалів спогадів і мемуарів підчас вивчення біографії письменника.
12 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Рецепти від Умберто Еко. Дещо про написання постмодерністських детективів
13 Грипас Оксана Юріївна Інститут філології, Кафедра української мови Засоби маркування компаративних відношень у формально-синтаксичній структурі речення
14 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер
15 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Адаптаційна стратегія геронтогенезу у п’єсі «Найстаріша професія»: відлуння рейганоміки у геріатричному борделі
16 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Геронтопортрет літньої пані у п'єсі Еріка Коубла "Швидкість осені"
17 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Гетеротопія будинку для людей похилого віку у сучасній драматургії (на матеріалі п’єси Тіни Хау «У пошуках Мане»)
18 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття
19 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології До проблеми екранізації творів Г.Джеймса: «Жіночий портрет» в інтерпретації Дж.Кемпіон (1996)
20 Гайдаш Анна Владиславівна Інститут філології, Кафедра германської філології Різновиди архетипу мудрої старої у жіночій драматургії США
21 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
22 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Від освіти до ринку праці
23 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Механізми регулювання взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі
24 Козачук Андрій Михайлович Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Відхилення від авторського мовостилю при перекладі фразеологізмів (на матеріалі перекладів Роми Франко)
25 Зубченко Олена Сергіївна Інститут філології, Кафедра германської філології Вплив антропологічної лінгвістики на становлення дискурс-аналізу.
26 Зубченко Олена Сергіївна Інститут філології, Кафедра германської філології Інновації у використанні ІКТ у британських закладах освіти
27 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури «Український текст» російських літературних журналів
28 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу
29 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми
30 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Морфолого-синтаксична деривація в художньому тексті (на матеріалі роману Г.Вдовиченко «Пів’яблука»)
31 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Стилістичні функції словотворчих засобів у художньому дискурсі Марка Вовчка
32 Луцюк Микола Володимирович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Юлія Кристева Читати Біблію
33 Олійник Світлана Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Давньогрецький текст у фентезі-дилогії «Одіссей, син Лаерта» Генрі Лайона Олді
34 Олійник Світлана Миколаївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Образ книги в фентезійному світі
35 Лахно Наталія Валентинівна Інститут філології, Кафедра української мови Особливості актантного розподілу семантики абсолютивів
36 Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців
37 Хамедова Ольга Анатоліївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Автор і читач чи авторка і читачка? Гендер і наратив художньої прози Олени Пчілки
38 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі
39 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Жанрово-коппозиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають
40 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Філософсько-естетичні аспекти тілесності в оповіданнях Богдана Рубчака
41 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Вивчення дорослими іноземної мови у неформальному освітньому середовищі як засіб міжкультурного діалогу
42 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
43 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології "Нечіткі сутності" в міфологічному просторі: лінгвосеміотичний та універсологічний контури
44 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Вторинна номінація і вторинна міфологія у творенні альтернативних світів
45 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми "ДРАКОН"
46 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура
47 Торговець Юлія Іванівна Інститут філології, Кафедра германської філології Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива
48 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Критична рефлексія української античності: етапи і тенденції
49 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфопоетика як модус метатексту англійського неоромантизму
50 Гальчук Оксана Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Микола Зеров і Томас Стернз Еліот: точки перетину
51 Лашко Михайло Васильович Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Ретроспективний погляд на зміни в системі освіти у неопублікованій статті М. Грінченко «Колись і тепер»
52 Чернецька Надія Валеріївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі
53 Поліщук Ярослав Олексійович Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Крах літературоцентризму
54 Палійчук Еліна Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Іконічні конструкти соціальних ситуацій у сучасному медійному дискурсі (На матеріалі англомовного медійного дискурсу з питань торгівля людьми)
55 Циганок Ольга Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Про курс риторики чернігівського колегіуму «Informator…» [Інформатор] (1718)
56 Циганок Ольга Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Лист І. Мазепи з Ромнів до С. Лещинського
57 Циганок Ольга Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Опис курсу риторики Чернігівського колегіуму «Reginae hortus eloquentiae...» [Сад цариці красномовства...] (1717/18 н. р.)
58 Циганок Ольга Михайлівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Система релігійних цінностей у поетиці Митрофана Довгалевського "Сад поетичний" (1736/37))
59 Динниченко Тетяна Анатоліївна Інститут філології, Кафедра світової літератури Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда)
60 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Поняття наративної стратегії у публіцистичному дискурсі
61 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Прaгмaтичнi тa лiнгвiстичнi риси політичної прoмoви Микити Хрущова в україномовній періодиці
62 Бабенко Валерія Олегівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Текстопростір італійської драми ХІХ–ХХІ ст.: пріоритетні домінанти
63 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики "Класово божевільні" у творах В.Підмолгильного та Б.Антоненка-Давидовича
64 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Жигун С. Постколоніальне прочитання роману В.Гжицького «Чорне озеро»
65 Висоцька Соломія Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Поліглосія Дж. Джойса як чинник літературної еволюції.
66 Івасюк Оксана Михайлівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Експресіоністична правдивість зображуваного у новелах Клима Поліщука
67 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Дмитро Яворницький – популяризатор творчості Тараса Шевченка
68 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики До питання про місце народження Юрія Клена (Освальда Бурґгардта)
69 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Постімпресіоністичний дискурс в українській літературі: «школа» Михайла Коцюбинського
70 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Роль культури й мистецтва в історіогенезі нації (на матеріалі літературно-критичних праць Уласа Самчука)
71 Руснак Ірина Євгеніївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Роман «Саботаж УВО» Уласа Самчука: на перехресті художнього і документального
72 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы
73 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Дифференциация сегментов коммуникативно-прагматической компетентности учителя словесности
  • 1