Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Музично-виконавська складова професійної підготовки майбутніх фахівців-музикантів (аксіологічний аспект)
2 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності
3 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей
4 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Ціннісний потенціал українського національного музичного образу
5 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Italian opera stage ODESSA (1831 - 1838 years.)
6 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Итальянская оперная антреприза О. Сарато и Д. Маринковича в Одессе 1838–1844 гг.: на сцене и за кулисами
7 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Особливості формування та забезпечення діяльності італійських оперних труп у міському театрі Одеси 1820 – поч. 1870-х рр.
8 Варивончик Анастасія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Порцеляна в контексті художніх промислів України
9 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Формування художніх смаків молодших школярів на прикладах національної вокальної спадщини
10 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Модель підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до організаціх художньо-творчої діяльності учнів основної школи
11 Ляшенко Ольга Дмитрівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Організація творчої художньо-педагогічної діяльності майбутніх педагогів - музикантів
12 Корзун Валентина Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта
13 Корзун Валентина Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Формування здібності до музично-інтонаційних узагальнень
14 Ізваріна Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Громадська діяльність Петра Сокальського (до 185-річя від дня народження та 130-річчя від дня смерті)
15 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Технологія педагогічної майстерні у контексті формування художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики
16 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
17 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
18 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Антропологічний поворот в мистецькій педагогіці – «золотий» перетин століть
19 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Динаміка типів наукової раціональності в розвикту мистецької педагогіки
20 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Неперервна мистецька освіта у формуванні духовного потенціалу особистості
21 Світлична Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра дизайну Етнографічні інтерпретації у творчості молодих вітчизняних фахівців графічного дизайну
22 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах
23 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Методична спадщина А.Ф. Омельченка
24 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Методична спадщина А.Ф. Омельченка
25 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музично-виконавська складова професійної підготовки майбутніх фахівців-музикантів (аксіологічний аспект)
26 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності
27 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Специфіка впливу музично-виконавської діяльності на формування професійно ціннісних орієнтацій студентів музичних спеціальностей
28 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Ціннісний потенціал українського національного музичного образу
  • 1