Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Поняття та ознаки інсайдерської інформації як особливого виду інформації з обмеженим доступом
2 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Організація системи захисту інформації суб’єктів господарювання
3 Гродський Ігор Ярославович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Мовні засоби вираження звертань в англійських лицарських романах XII–XV ст
4 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Компетентнісний підхід до полікультурного навчання вчителів
5 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн
6 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Основи полікультурності освітньої системи Великобританії
7 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Мультикультурна підготовка вчителів у Федеративній Республіці Німеччина
8 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти
9 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Вимоги до професійних компетентностей викладача в контексті полікультурної освіти
10 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Поняття «полікультурність» та «мультикультурність» у науковому дискурсі
11 Слюсаренко Ірина Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права "Гібридна війна" проти України як ключовий інструмент геополітики Російської Федерації в ХХІ столітті
12 Кобилянська Людмила Миколаївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Сучасні проблеми інституціонального регулювання міжнародної фінансової системи
  • 1