Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Міляєва Валерія Робертівна Факультет інформаційних технологій та управління, ННЦ культури і лідерства Психологічні особливості стилю управління керівників-лідерів закладів середньої освіти
2 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології
3 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Підготовка майбутніх бакалаврів з філології до застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності
4 Глушак Оксана Михайлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання
5 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі
6 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США
7 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти: досвід США
8 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу
9 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління До проблеми вимірювання лідерського потенціалу керівника навчального закладу
10 Редько Сергій Іванович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти
11 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти у США
12 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Державні фінансові механізми сприяння здобуттю вищої освіти: досвід США
13 Панченко Алла Гнатівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Розвиток освітнього середовища закладів середньої освіти в умовах інтеграції в європейський простір освіти
14 Машкіна Ірина Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Дослідження надійності роботи операторів при змінах температурних умов
15 Бессалов Анатолій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Алгоритми генерації базової точки з застосуванням критеріїв подільності точки кривої
16 Василевич Леонід Федорович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Функції належності модифікованих термів лінгвістичних змінних та їх аналіз
17 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Моніторинг ефективності університетських наукових досліджень як засіб забезпечення якості професійної підготовки студентів
18 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Навчання, засноване на дослідженнях: від ідеї до реалізації
19 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Наукові студентські заходи як найважливіший компонент університетської підготовки майбутніх учителів
20 Васечко Людмила Іванівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Актуальні питання розвитку страхового ринку України
21 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Механізм організації системи моніторингу інвестиційної політики сталого розвитку в Україні
22 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Аналіз основних показників ефективності функціонування підприємств реального сектору економіки України
23 Сосновська Ольга Олександрівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки Оцінка сучасного стану інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств реального сектора економіки України
24 Гладкова Валентина Миколаївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Акмеологічний аналіз як підстава акмесинергетичного забезпечення управління професійним розвитком менеджера освітнього закладу
  • 1