Фахові статті, малі музичні форми, підготовка номера, участь в колективних виставках в Україні, перекладання та обробка музичних творів та інструментування

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Рецензія на монографію: Темченко А. Традиційні маничні практики: архаїка знакової системи. – Черкаси: Інтроліга ТОР, 2015. – 112 с.
2 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії “Заклик” та “Відгук” в контексті кордонного характеру української цивілізації
3 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941-1942 років
4 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи
5 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів
6 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Влада, суспільство, родина в листах Григорія Галагана до дружини (січень-травень 1858 р.)
7 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Діяльність родини Ґалаґанів у сфері культового та житлового будівництва на теренах Лівобережної України у XVIII ст.
8 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Спогади В.Г. Авсєєнка про істориків університету Св. Володимира
9 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Спогади М. І. Костомарова про П. В. Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира)
10 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Спогади про професора Шульгіна (школа істориків Університету Св. Володимира)
11 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект
12 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Сучасна інтерпретація питань біоетики (аборт, евтаназія) у католицизмі та протестантизмі
13 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Ідеї біоетики в сучасному православному дискурсі
14 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху
  • 1