Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Особливості методики класного читання
2 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
3 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури
4 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Погляди педагогів початку ХХ ст. на розвиток національної освіти і виховання в Україні
5 Рижковський Володимир Олегович Доцільність фізичної терапії на скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка при плановому хірургічному лікуванні калькульозного холециститу
6 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру "Роксолана"
7 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Європейські стандарти побудови та розвитку інформаційного суспільства
8 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Концептуальні засади створення проекту Кодексу про адміністративні проступки
9 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Публічне адміністрування у сфері застосування інсайдерської інформації
10 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Інформаційна безпека: Економічні аспекти
11 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності
12 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
13 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності
14 Слюсаренко Ірина Юріївна Галфорд Джон Маккіндер (1861-1947) - науковець, політик і державний діяч
15 Краєва Оксана Анатоліївна Психолінгвістичний аспект ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи
16 Краєва Оксана Анатоліївна Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів
17 Краєва Оксана Анатоліївна Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності
18 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Модель бібліотеки майбутнього: три питання до дискусії
19 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Комунікаційна стратегія бібліотеки
20 Воскобойнікова-Гузєва Олена Вікторівна Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: проблеми дослідження і формування компетентностей
21 Гмиріна Світлана Вікторівна Проблема сценічного хвилювання естрадного виконавця під час концертного виступу
22 Гмиріна Світлана Вікторівна Добір навчального вокального репертуару як складова фахової підготовки естрадного співака
23 Мороз Ольга Володимирівна Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
24 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна НДЛ інформатизації освіти 3D -printing Studying as a Component of Modern STEAM Education
25 Варченко-Троценко Лілія Олександрівна НДЛ інформатизації освіти Introduction of STEAM education with the use of 3D technologies: modelling, scanning and printing
26 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри
27 Нестеренко Анна Вікторівна Сутність поняття «педагогічна взаємодія з батьками учнів початкової школи»
28 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості відкритого освітнього е-середовища університету
29 Масімова Лариса Гагіківна Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Тропи візуального тексту мас-медіа
30 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку
31 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів
32 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект
33 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Історія розвитку акмеології в Україні
34 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах СНД
35 Косік Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
36 Бушма Олександр Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Эргатическая подсистема в средствах автоматизации
37 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
38 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
39 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Впровадження змін: пам'ятка майбутньому лідеру
40 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Огляд мультикультурної освіти в Україні: державний підхід
41 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Страх професійної нереалізації у студентів-психологів
42 Світайло Світлана Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти
43 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів
44 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (Австро-Угорщина) в кінці 1914 — першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація
45 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921–1925 рр.
46 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Позатаборовий простір інтернованих військ Української Галицької Армії в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.)
47 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Практика гендерних студій у США: рецепція досвіду українськими дослідниками
48 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори ризику та захисту щодо наркотизації підлітків
49 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори впливу на розвиток протиправної поведінки неповнолітніх
50 Прокопенко Лілія Сергіївна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Международное сотрудничество библиотек в области информационной грамотности (на примере Секции информационной грамотности ИФЛА)
51 Прокопенко Лілія Сергіївна Інститут журналістики, Кафедра бібліотекознавства та інформології Наукова робота студентів як складова підготовки фахівців за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
52 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Тематичні групи термінів-неологізмів у сучасному українськомовному медіадискурсі
53 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Новозапозичення з англійської мови в українській фразеології
54 Безпалько Ольга Володимирівна Інститут людини Використання інноваційних та інтерактивних форм навчання у підготовці фахівців соціальної сфери
55 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти
56 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська опера Одеси (1811 - 1873 рр.) в документах фондів державного архіву одеської області
57 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины XIX в.
58 Бондарева Олена Євгенівна Ректорат Реалістичні барви модерну
59 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Чарльз Діккенс. "Пригоди Олівера Твіста". Авторський підхід до вивчення роману, 10 клас
60 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія.
61 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Чарльз Діккенс як видатний представник англійської літератури
62 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІІ. Практичний блок
63 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: МодульІІІ. Теоретичний блок
64 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Практичний блок
65 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Теоретичний блок
66 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Інтелектуальна гра "Мова - життя духовного основа"
67 Тур Микола Григорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Апріорні передумови діалогу
68 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Універсалії та архетипи як методологічні засоди вивчення української культури
69 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Символіка стародавнього християнського храму
70 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Слово як дух нації в контексті української літератури
71 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
72 Карпенко Анастасія Сергіївна НМЦ досліджень, наукових проектів та програм ІК-технології як атрибути професійної діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ
73 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним
74 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі»
75 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури "Пісня єднання": спроба прогнозу
76 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема
77 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної
78 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower"
79 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower")
80 Кияниця Євгенія Олегівна Реклама в соціокультурній сфері: підходи до ефективного використання
81 Кияниця Євгенія Олегівна Основні тенденції розвитку установ соціально-культурної сфери
82 Кияниця Євгенія Олегівна Основні моделізв'язків з громадськістю в соціально-культурній сфері
83 Кияниця Євгенія Олегівна Основні фактори впливу на сучасний соціокультурний розвиток суспільства
84 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток
85 Горбенко Галина Василівна Інститут журналістики Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв'язків з громадськістю
86 Зеленюк Оксана Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Формування у студентів кардіопротективної життєвої поведінки засобами фізичного виховання і спорту
87 Ковальов Євген Аркадійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історія Києва в науковій спадщині Михайла Грушевського
88 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Взаємовідносини між гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького
89 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили «Хмельниччини»
90 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Шляхи утвердження козацтва новою соціальною верствою Речі Посполитої
91 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках
92 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту
93 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж
94 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років
95 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фізична культура і спорт у системі пропаганди нацистської Німеччини
96 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
97 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Інтеграційний потенціал професійного, свідомісного та особистісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій
98 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Методологічний контур сучасних досліджень етнічної свідомості
99 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
100 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету