Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Впровадження змін: пам'ятка майбутньому лідеру
2 Циганчук Тетяна Володимирівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Страх професійної нереалізації у студентів-психологів
3 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори ризику та захисту щодо наркотизації підлітків
4 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Фактори впливу на розвиток протиправної поведінки неповнолітніх
5 Безпалько Ольга Володимирівна Інститут людини Використання інноваційних та інтерактивних форм навчання у підготовці фахівців соціальної сфери
6 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Інтеграційний потенціал професійного, свідомісного та особистісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій
7 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Методологічний контур сучасних досліджень етнічної свідомості
8 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Аналіз епідеміологічної ситуації по туберкульозу в Україні
9 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії
10 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема
11 Кутішенко Валентина Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Релігійне просвітництво юнацтва як умова розвитку толерантності
12 Васильєв Олексій Олександрович Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічний зміст у академічній культурі очима студентів.
13 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти
14 Денисюк Олена Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Підготовка фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
15 Веретенко Тетяна Григорівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Розвиток соціальної активності студентської молоді в інформаційному суспільстві
16 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вплив батьківських настанов на успішність адаптації першокурсників до умов навчання у ВНЗ
17 Столярчук Олеся Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психологічні аспекти впровадження навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ
18 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини Іншомовний компонент у науково-дослідницькій діяльності магістрів гуманітарного профілю
19 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника
20 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Професійне самовизначення старшокласників
21 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями щодо соціалізації дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю
22 Тимошенко Наталія Євгенівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціалізації дітей з інвалідністю як соціально-педагогічна проблема
23 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Особливості корпоративного волонтерства в Україні
24 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності
25 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
26 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності
27 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения
28 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Формування тезаурусу інклюзивної педагогіки
29 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології
30 Клішевич Наталія Анатоліївна Інститут людини Особливості корпоративного волонтерства в Україні
31 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
32 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Основные направления методики изучения механизмов фонологических ошибок младших подростков с тяжелыми речевыми расстройствами
33 Мельніченко Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами
34 Тохтамиш Олександр Михайлович Інститут людини, Кафедра практичної психології Individuality of client and unconscious communicative/behavioral patterns in counseling: the interpretation vs. utilization.
35 Маланьїна Тетяна Михайлівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога
36 Луцько Катерина Василівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Методика обучения детей с нарушениями слуха и ее развитие в современных условиях
37 Попова Альона Олексіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Соціальна робота в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки: методи та моделі
38 Кібальна Катерина Олександрівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер»)
39 Найда Юлія Михайлівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти «Индекс инклюзии» как ресурс обеспечения стратегии развития инклюзивного учебного заведения
40 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психолінгвістичний аспект ідентичності підлітків на етапі перебігу кризи
41 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Модель допрофільно-компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів
42 Краєва Оксана Анатоліївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності
43 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Роль сенсорной интеграции в контексте подготовки детей с аутизмом к образовательному процессу
44 Музиченко Ірина Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічні особливості етнічної та національної свідомості
45 Музиченко Ірина Вікторівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Психологічні особливості етнічної та національної свідомості
46 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту
47 Бабич Наталія Миколаївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Пути повышения эффективности формирования коммуникативных навыков у детей с нарушениями зрения и интелекта в условиях семьи
  • 1