Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Метод проекту як освітній і розвивальний потенціал у роботі з дітьми старшого дошкільного віку
2 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Педагогічна практика як основа розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів
3 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до екологічного виховання дітей: теоретичний аспект
4 Руднік Юлія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов
5 Петрик Лада Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Особливості використання медіазасобів у викладанні іноземних мов
6 Тернопільська Валентина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Огляд мультикультурної освіти в Україні: державний підхід
7 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості реалізації диференційованого підходу до виховання хлопчиків і дівчаток
8 Товкач Ірина Євгенівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Характеристика підгруп старших дошкільників за рівнями прояву пізнавальної активності та взасмозв'язку між її структурними компонентами в мовленнєвій діяльності
9 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи під час педагогічної практики
10 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Як правильно вживати чарівні слова?
11 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 1 класі
12 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: реалії та перспективи
13 Кипиченко Наталія Сергіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Екскурсія містом
14 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Як підготувати і виголосити промову з метою переконання
15 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки вчителя до мовленнєво-риторичної діяльності в США та Європі
16 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Риторичні прийоми зацікавлення та утримування уваги молодщих школярів
17 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Сім секретів риторичного успіху вчителя початкової школи
18 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості формування образного мислення в учнів початкової школи
19 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування вмінь читати в першокласників як науково-педагогічна проблема
20 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичний аспект проблеми формування вміння невербального мовлення учнів другого класу на уроках риторики
21 Бондаренко Геннадій Леонідович Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи
22 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Індивіуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників
23 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті"
24 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Вітання мешканцям "Дошкільного містечка": творцям, допсувачам і читачам
25 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті"
26 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності першокласників
27 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Референтність як чинник соціалізації обдарованої особистості
28 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування математичних понять в учнів початкової школи
29 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Актуальність проблеми підготовки студентів до формування поняттєвого мислення молодших школярів
30 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Аналіз практики підготовки студентів до розвитку творчих здібностей молодшого школяра
31 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
32 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Психологічні особливості етнічного розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу
33 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Стрес як наслідок прогресу
34 Гріньова Ольга Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Теоретичні аспекти вивчення суб'єктності в юнацькому віці
35 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості педагогічної адаптації дітей до навчання в школі: поради батькам першокласників
36 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у четвертому класі
37 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 2-3 класах
38 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Тематика та алгоритм проведення батьківських зборів у 1 класі
39 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Суб'єкт-суб'єктний аспект професійно-педагогічного спілкування
40 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з учнями, що мають проблеми психофізичного розвитку
41 Стаднік Надія Вікторівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Взаємозв’язки ціннісних орієнтацій і соціального середовища
42 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Застосування інноваційних технологій у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти
43 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Професійна підготовка дошкільних педагогів у Ірландії
44 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Гуманістична концепція як основа підходів до професійної підготовки дошкільних педагогів у західноєвропейських країнах
45 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Підготовка фахівців із дошкільної освіти: навчання на дослідженнях
46 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства
47 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні
48 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок»
49 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Розвиток дошкільної освіти в незалежній Україні (кінець ХХ - початок ХХІ століття)
50 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків
51 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці як передумова її успішного навчання у школі
52 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
53 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Трансформація ідей наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1919 - 1934)
54 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Інноваційні підходи до формування навичок зв’язного описового мовлення учнів початкової школи
55 Порядченко Леся Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Синтаксичні особливості дитячих описів (словосполучення та речення)
56 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Соціальне здоров'я як запорука успішного життя дитини в сучасному суспільстві
57 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Характеристика шкільних факторів ризику, що впливають на стан здоров'я молодших школярів
58 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Особливості організації та дотримання рухового режиму молодшого школяра
59 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методика формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів молодшого шкільного віку
60 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Відкриваймо горизонти життя разом
61 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти До питань мети навчання у вищих навчальних закладах
62 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Закони Чарівної країни
63 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Створюємо розвивальне середовище для сенсорного розвитку власноруч
64 Бєлєнька Ганна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Як малюють русалки
65 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістове забезпечення підготовки педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку
66 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Теоретичні засади організації добротворчої діяльності учнів молодшого шкільного віку шкіл-інтернатів
67 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Поговоримо про милосердя
68 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Інноваційна діяльність кафедри вищого навчальноео закладу як умова професійного становлення майбутнього педагога
69 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання дидактичних ігор на уроках математики
70 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики
71 Волинець Катерина Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до формування пізнавального інтересу учнів на уроках математики
72 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Зміст підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми
73 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Письмо малої букви "а". Підготовчі графічні вправи. Звуковий аналіз слів
74 Шкарбан Людмила В’ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти День навпаки. Сценарій виховного заходу для літніх (оздоровчих) пришкільних таборів
75 Лобода Ольга Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра іноземних мов і методик їх навчання Методичні аспекти формування іншомовної лексичної компетентності дітей дошкільного віку, як складова підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
76 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах радянської україни (друга половина хх століття)
77 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти В пошуках чарівного каменя
78 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Закріплення вмінь вимовляти звуки [Г],[г], вивчення букви Г,г ("ге"). Формування в учнів умінь читати буквосполучення і слова з буквою г.
79 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Закріплення набутих знань про букву Гг,її звукових значень,розвиток мовлення за змістом казки І.Роздобудько "Винахідливі гноми"
80 Нечипоренко Катерина Петрівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Застосування інтерактивних методів у процесі навчання у вищій школі
81 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Управління інформацією: компетентнісний аспект вищої освіти
82 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка грунтується на знаннях
83 Козир Маргарита Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Формування інформаційної компетентності викладачів в умовах нової економіки, яка ґрунтується на знаннях
84 Січкар Алла Дмитрівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання
85 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Пейзажний живопис: від милування природою до її усвідомленого поціновування
86 Половіна Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Педагогічний супровід образотворчої діяльності дітей: розширюємо можливості, збагачуємо досвід
87 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Тренінг як засіб ефективної співпраці вчителя початкової школи з батьками
88 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Змістово-технологіне забезпечення спостережень учнів початкової школи на уроках природознавсва
89 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Моделювання здоров'язбережувального середовища навчального закладу
90 Толубко Ірина Георгіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Літо без пісні веселим не буває
91 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Способи організації діалогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку
92 Матюшинець Яна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок»
93 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Білінгвізм як наукова проблема, аспекти дослідження білінгвізму
94 Гнед Інна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Твори учнів початкової школи про літо
95 Гнед Інна Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Твори учнів початкової школи про літо
  • 1