Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Ананьєва Людмила Валентинівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Формування навичок іншомовного професійного діалогічного мовлення із застосуванням елементів ділової гри
2 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Тематичні групи термінів-неологізмів у сучасному українськомовному медіадискурсі
3 Стишов Олександр Анатолійович Інститут філології, Кафедра української мови Новозапозичення з англійської мови в українській фразеології
4 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Свобода vs рабство: постколоніальна інтерпретація ідейно-естетичної полеміки А.Міцкевича з О.Пушкіним
5 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Адам Міцкевич і Віктор Гюго VS Олександр Пушкін і Микола І, або Сучасний погляд на розв’язку однієї «дружби-ворожнечі»
6 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури "Пісня єднання": спроба прогнозу
7 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Селекція літературних творів для шкільних програм як методична проблема
8 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Європейське мовне законодавство і чинний механізм реалізації статусу української мови як державної
9 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури І Міжнародна інтелектуальна гра зі світової літератури "Sunflower"
10 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower")
11 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Методична розробка засідання тематичного гуртка з української мови "Шанувальники української фразеології" для учнів старших класів
12 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Організація дослідницької діяльності старшокласників в рамках роботи лінгвістичного гуртка у сучасній школі
13 Цапро Галина Юріївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Гендерні особливості тактики відхилення від теми
14 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури JOURNEY TO THE RUSSIAN MENTALITY OF THE XVII CENTURY IN THE NOVEL BY AKUNIN “ALTYN-TOLOBAS”
15 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Мифологизация "маленького человека" в творчестве Н.В. Гоголя
16 Тверітінова Тетяна Іванівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче
17 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Развитие украинского гендерного мифа: изображение женщины в духе эссенциализма( На материале пьесы Людмилы Коваленко «Домаха»(1947)).
18 Шовкопляс Галина Євгенівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Про одну виставу Мейєрхольда, оперу Верді та булгаковську Маргариту
19 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Особливості методики класного читання
20 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Методика роботи над літературним твором з молодшими школярами
21 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури
22 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Погляди педагогів початку ХХ ст. на розвиток національної освіти і виховання в Україні
23 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Міфосценарій сестровбивства як одна з текстових варіацій мегасценарію кінця (на матеріалі сучасної української літератури)
24 Вишницька Юлія Василівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой»
25 Шапочкіна Ольга Володимирівна Інститут філології, Кафедра германської філології Актипасивні станові співвідношення у давньогерманських мовах: функціонально-синтаксичний аспект
26 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Підготовка фахівців у вищій школі в ЄС
27 Козачук Андрій Михайлович Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту
28 Зубченко Олена Сергіївна Інститут філології, Кафедра германської філології Витоки дискурс-аналізу в лінгвістиці
29 Бітківська Галина Володимирівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Білоруська література в журналі «Всесвіт»: контекст та інтерпретація
30 Заєць Валентина Григорівна Інститут філології, Кафедра української мови Різнозбірка завдань з української мови для студентів нефілологічних спеціальностей
31 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Real Reading: The Influence of Readers’ Cultural Roots
32 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Intercultural Communication and Bilingualism: Educational Implications
33 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Literariness Revisited: Deviation vs. Entrenched Ideas
34 Ільчук Ольга Андріївна Інститут філології, Кафедра германської філології Концептуальна метонімія похідних суфіксальних іменників сучасної німецької мови
35 Зарудня Ольга Миколаївна Інститут філології, Кафедра української мови Моніторингові дослідження професійної діяльності вчителя початкової школи
36 Хамедова Ольга Анатоліївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Борис Антоненко-Давидович як автор і герой
37 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Постколоніальні студії Едварда В. Саїда як метод інтерпретації тексту
38 Ліхоманова Наталя Олександрівна Інститут філології, Кафедра світової літератури Наративна модель "свого" і "чужого" у прозі Амелі Нотомб
39 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір
40 Бровко Олена Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс
41 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця
42 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Освіта дорослих і міжкультурний діалог
43 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов
44 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Информационно-коммуникационная компетентность преподавателя иностранных языков
45 Соловей Людмила Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Можливості використання системи Moodle в організації самостійної роботи студентів
46 Юніна Ольга Євгенівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Шляхи використання американського досвіду навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах України в умовах міжкультурної комунікації
47 Юніна Ольга Євгенівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Навчання іноземних мов в умовах міжкультурної комунікації
48 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Неологічна ноематика в аспекті міфосеміотики
49 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики
50 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Поза мовою: міф, свідомість, культура
51 Жулкевська Тетяна Вячеславівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу COGNITIVE FEATURES OF MODERN INTERNET-DISCOURSE
52 Санжарова Галина Федорівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века
53 Санжарова Галина Федорівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської
54 Палійчук Еліна Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Framing social agenda in contemporary mass media
55 Палійчук Еліна Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Framing Social Agenda in Contemporary Mass Media
56 Палійчук Еліна Олександрівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу The Iconic Geometry of a Linguistically Effective Website
57 Семеніст Іван Васильович Інститут філології, Кафедра східних мов і перекладу Місце «справи Сунагава» у вирішенні питання про законність перебування американських військ на території Японії
58 Семеніст Іван Васильович Інститут філології, Кафедра східних мов і перекладу Пошуки Японією нової ролі у світі: дискусії поч. 90-х рр. ХХ ст.
59 Маматова Вєра Володимирівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу The reflection of sexual identity in the english language everyday speech
60 Маматова Вєра Володимирівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Gendered language as the deviation from heteronormative language
61 Маматова Вєра Володимирівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Gender "trouble" in the context of lavender linguistics and sociocultural relationships
62 Маматова Вєра Володимирівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Gender language as the deviation from heteronormative language
63 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Framing social agenda in contemporary mass media
64 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Use of translation as a research method in contrastive cognitive poetics: Word formation in Jabberwocky and its Ukrainian translations
65 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Переклад англомовних суфікасальних авіаційних термінів під час роботи на заняттях
66 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу The Iconic Geometry of a Linguistically Effective Website
67 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Адаптація при відтворенні англомовних мультимедійних рекламних повідомлень українською
68 Боса Віта Петрівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Експресивний синтаксис як засіб відображення периферійної зони ЛСП «депресивний стан» у художніх текстах
69 Боса Віта Петрівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість»
70 Жигун Сніжана Віталіївна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Український неореалізм: теоретичний дискурс
71 Лягіна Ірина Анатоліївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Використання міжпредметних зв'язків у навчанні молодших школярів французького діалогічного мовлення.
72 Висоцька Соломія Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Reflecting on Reserves: Ukrainian Perspective (Reforming English Instruction at Ukrainian Universities)
73 Висоцька Соломія Сергіївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу The crisis of dialogism and the rise of postnovel.
74 Борисенко Оксана Анатоліївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Reflecting on Reserves: Ukrainian Perspective (Reforming English Instruction at Ukrainian Universities)
75 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Интеграция функционально-прагматического и этнопедагогического подходов к формированию коммуникативно-прагматической компетентности будущих учителей словесности
76 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Коммуникативно-прагматическая компетентность учителя языка и литератры как научное понятие
77 Дружененко Раїса Сергіївна Інститут філології, Кафедра української мови Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов
  • 1