Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру "Роксолана"
2 Світайло Світлана Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти
3 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Італійська опера Одеси (1811 - 1873 рр.) в документах фондів державного архіву одеської області
4 Бацак Костянтин Юрійович Інститут мистецтв Социальное пространство итальянской оперы Одессы первой половины XIX в.
5 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
6 Кондратенко Ганна Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Формування творчої особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва в освітньому середовищі університету
7 Ткач Марія Михайлівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Міжкультурний діалог у змісті вищої мистецької освіти
8 Ткач Марія Михайлівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті гуманістичної парадигми освіти
9 Ткач Марія Михайлівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Професійне світорозуміння майбутніх учителів музичного мистецтва у контексті гуманістичної парадигми освіти
10 Коновалова Ольга Володимирівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Архетип жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України
11 Варивончик Анастасія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Ткацтво у контексті художніх промислів України
12 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
13 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Стимулювання творчої самореалізації майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокально-виконавської діяльності
14 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Інноваційна діяльність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
15 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Борис Грінченко: роль у реформуванні національної освіти
16 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Дизайн в контексті підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до самостійної професійної діяльності
17 Кузьменко Галина Василівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Обгрунтування змісту моделі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи
18 Волкова Людмила Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Семантика жесту - творча складова мистецтва. Евритмічні жести
19 Бондаренко Лариса Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Методи розвитку фортепіанної техніки ф. бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
20 Бондаренко Лариса Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музичного мистецтва у змісті мистецької освіти
21 Ланіна Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Розвиток вокального ансамблевого виконавства в Україні другої половини ХХ століття
22 Афанасьєв Юрій Львович Інститут мистецтв, Кафедра дизайну Культурологічний вектор методології професійної мистецької освіти
23 Економова Ольга Серафимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інтеграція дисциплін музично-виконавського циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
24 Економова Ольга Серафимівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта
25 Куришев Євген Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Джаз і класика на сцені університету
26 Куришев Євген Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення
27 Куришев Євген Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Імпровізації в джазових тонах
28 Куришев Євген Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музично-виконавське мистецтво в культурному сьогоденні Києва
29 Ходоровський Володимир Iсаакович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Використання сучасних комп’ютерних технологій у системі інструментально-виконавської підготовки студентів
30 Ходоровський Володимир Iсаакович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Фортепіанні сонати Л.В. Бетховена: принципи редагування О.Б. Гольденвейзера
31 Тітович Валерій Іванович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Витоки французької клавірної школи
32 Ляшенко Ольга Дмитрівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Медіа-освіта як складова освітнього процесу у вищому мистецькому навчальному закладі
33 Свириденко Наталія Сергіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Music for a while
34 Свириденко Наталія Сергіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Домашня академія
35 Свириденко Наталія Сергіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Лесин рояль
36 Свириденко Наталія Сергіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музика з майбутнього в сучасність
37 Гаркуша Людмила Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта
38 Гаркуша Людмила Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Виконавська інтерпретація музичних творів у структурі професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта
39 Гаркуша Людмила Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Самостійна робота майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі концертно-виконавської та педагогічної практики
40 Ізваріна Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Музично-просвітницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття (за архівними матеріалами)
41 Ізваріна Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Музично просвітницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття за архівними матеріалами
42 Ізваріна Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Оперна творчість та просвітницька діяльність В. Йориша у висвітленні періодичною пресою 20-х років ХХ ст.
43 Ізваріна Олена Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Оперна творчість та просвітницька діяльність В. Йориша у висвітленні періодичною пресою 20-х років ХХ ст.
44 Ходоровська Ірина Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Розвиток гармонічного слуху як необхідної складової фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
45 Вишинський Віталій Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Драматургія як поняття та об’єкт музикознавства
46 Вишинський Віталій Володимирович Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Концепт руху у музичній творчості, теорії та педагогіці 20–30-х років ХХ ст.
47 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
48 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Методи діагностики рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
49 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики
50 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності
51 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики
52 Соболь Наталія Віталіївна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Художньо-творча толерантність у контексті інструментально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики
53 Кацалап Олена Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Музично-театральне життя України наприкінці 1920-х - у 1930-х роках
54 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
55 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
56 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
57 Зайцева Вероніка Іванівна Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
58 Бородай Олександр Андрійович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Техніки, що використовуються в монументально-декоративному мистецтві (загальний огляд)
59 Макарова Тетяна Олексіївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Методи розвитку самостійного мислення майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з хорового диригування
60 Макарова Емма Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Інноваційні напрями процесу вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва
61 Макарова Емма Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Інноваційні напрями процесу вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного митецтва
62 Макарова Емма Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Етнокультурологічний підхід до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
63 Романенко Анастасія Романівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
64 Романенко Анастасія Романівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
65 Петрикова Оксана Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Педагогічний репертуар у процесі формування національної самосвідомості майбутнього викладача вокалу
66 Медвідь Тетяна Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра хореографії Компетентнісний підхід як основа сучасного процесу підготовки майбутнього хореографа у вищій школі
67 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Functions of dialogue in art education research area
68 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Концептуальні засади реалізації духовного потенціалу особистості в системі неперервної мистецької освіти
69 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Динаміка типів наукової раціональності в розвитку мистецької педагогіки
70 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти
71 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Пролегомени інноваційного простору мистецької освіти в класичному університеті
72 Гмиріна Світлана Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Проблема сценічного хвилювання естрадного виконавця під час концертного виступу
73 Гмиріна Світлана Вікторівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Добір навчального вокального репертуару як складова фахової підготовки естрадного співака
74 Яковенко Віра Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Інноваційні напрями процесу вокальної підготовки майбутнього вчителя музичного митецтва
75 Яковенко Віра Григорівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Етнокультурологічний підхід до вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
76 Ягодзинська Ірина Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра теорії та методики музичного мистецтва Фреймова семантика: аспекти застосування у музично-теоретичній науці
77 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Сучасні соціокультурні тенденції в діяльності театру-лабораторіі «ВНЕ СТЕН»
78 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Культурні процеси в площині європейської інтеграції через призму Національної опери України ім. Тараса Шевченка
79 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музичний етос як дух культуробуття людства
80 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі
81 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Діалог музики та живопису в культурно-мистецькому просторі
82 Нижник Тетяна Михайлівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Формування пізнавально-естетичного інтересу майбутніх учителів музичного мистецтва до навчального матеріалу на заняттях з хорового диригування
83 Братусь Іван Вікторович Інститут мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва Мрія про крила
84 Сподаренко Віктор Михайлович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Неоромантичні риси акордеонно-баянної творчості А.Білошицького
85 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Харківські бандури з фонду Дніпропетровського національного історичного музею
86 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Листи А. Ф. Омельченка з приватних архівів
87 Чернета Тетяна Олександрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Виконавські конкурси і фестивалі як фактор розширення репертуару на прикладі Всеукраїнського фестивалю бандуристів-композиторів «Бандура дарує натхнення»)
88 Плохотнюк Олександр Сергійович Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Творчість В. Квітки в контексті функціонування народного самодіяльного дівочого духового оркестру "Роксолана"
  • 1