Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Линьов Костянтин Олександрович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти
2 Шуть Валентина Яківна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Розвиток риторичної компетентності публічних управлінців як складової мовної комунікації
3 Дятленко Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення дошкільників
4 Дятленко Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Психологічний компонент в організації навчання на курсах підвищення кваліфікації
5 Дятленко Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
6 Сабол Діана Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Етнічна обізнаність та компетентність як фактори формування етнічної свідомості школярів
7 Дика Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Мовна особистість сучасного вчителя-словесника в умовах модернізації освіти
8 Базиль Людмила Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Літературознавча компетентність учителя-філолога як складний інтердисциплінарний феномен
9 Базиль Людмила Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Літературознавча компетентність як інтегративне поняття педагогічної науки і феномен освітньої практики
10 Івашньова Світлана Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти Концептуальні підходи в наукових дослідженнях Миколи Олександровича Бернштейна: сучасний вимір
11 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Методика використання інтерактивних он-лайн вправ для формування медіаграмотності учнів
12 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Модель перевернутого класу для навчання вчителів
13 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Формування ІКТ компетентності вчителів на індивідуальному, суспільному, державному рівнях
14 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Рекурентна освіта вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах мегаполісу
15 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Професійність музичного керівника і вихователя як умова успішної адаптації дитини раннього віку до дитячого садка
16 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти «Батьківщина без мене обійтися може, я ж без неї – ні» (думки Василя Сухомлинського про громадянське виховання дітей)
17 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Український дитячий садок за Софією Русовою
18 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Діалогові формати роботи з батьками вихованців дошкільних навчальних закладів як педагогічна проблема
19 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Лекція як засіб створення атмосфери співпраці викладачів зі слухачами курсового підвищення кваліфікації
20 Меленець Людмила Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Використання в дошкільному закладі самоката як засобу розвитку фізичної сили і витривалості дитини
21 Дудар Ольга Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Актуальність і перстективи музейної педагогіки
22 Пазюк Світлана Андріївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Патріотизм: від протилежного
23 Покатілова Олена Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Вивчення культури епохи Бароко і Класицизму
24 Покатілова Олена Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Культура Франції доби Середньовіччя та Відродження
25 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Творчий потенціал як технологія стресостійкості особистості
26 Шопіна Марина Олександрівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Актуалізація творчого потенціалу вчителів початкових класів
27 Матвійчук Оксана Євгенівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка: особливості і переваги використання
28 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я - киянин": особливості та можливості впровадження
29 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Розвінчуємо стереотипні уявлення про заняття
30 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Різновікові групи – вимушений крок чи додатковий педагогічний ресурс
31 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Педагогічна майстерність та педагогічні умови виховання мовленнєвої особистості
32 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Різновікові групи – вимушений крок чи додатковий педагогічний ресурс
33 Гончаренко Алла Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Створімо краєзнавчі програми. Бесіда ентузіаста і скептика про програму “Я — киянин”
34 Смольникова Галина Валентинівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Вдалий план - запорука успіху Поради практичному психологу
35 Кравчук Лариса Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Входження у шкільне життя
36 Кравчук Лариса Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Про готовність дитини до шкільного навчання
37 Кравчук Лариса Володимирівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Особливості формування емпатії у дитячому віці
38 Жарікова Людмила Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Особливості розвитку художньої культури Британії ХІХ - початку ХХ століття
39 Жарікова Людмила Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Світ та людина в художній культурі класицизму та бароко в Англії XVI-XVII ст.
40 Рудик Олександр Борисович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Задачі логічного характеру для 6 класу
41 Полякова Олена Василівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, НМЦ дошкільної та початкової освіти Реалізація компетентнісного підходу у навчанні математики молодших школярів
42 Полякова Олена Василівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, НМЦ дошкільної та початкової освіти Курси підвищення кваліфікації медичних сестер дошкільних навчальних закладів
43 Сафарян Світлана Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Літературні генії німецького Просвітництва
44 Сафарян Світлана Іванівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Особливості розвитку художньої культури доби Просвітництва у Німеччині
45 Якубов Сергій В'ячеславович Інститут післядипломної педагогічної освіти, НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій Персоналізоване навчання у загальноосвітній школі. Основні визначення та шлях до впровадження
46 Буренко Валентина Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Історичні передумови та характерні риси художньої культури Британії середніх віків та епохи Відродження
47 Буренко Валентина Миколаївна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики мов та літератури Розвиток художньої культури Великої Британії в добу Просвітництва
  • 1