Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Чарльз Діккенс. "Пригоди Олівера Твіста". Авторський підхід до вивчення роману, 10 клас
2 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія.
3 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Чарльз Діккенс як видатний представник англійської літератури
4 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІІ. Практичний блок
5 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: МодульІІІ. Теоретичний блок
6 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Практичний блок
7 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Теоретичний блок
8 Дем’яненко Світлана Іванівна Університетський коледж Інтелектуальна гра "Мова - життя духовного основа"
9 Гаєвська Наталія Сергіївна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Інтелектуальна гра "Мова - життя духовного основа"
10 Розінкевич Наталія Василівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Практичний блок
11 Розінкевич Наталія Василівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології За 10 кроків до іспиту: Модуль ІІ. Теоретичний блок
12 Романова Тетяна Вадимівна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення дисциплін музичного циклу (творчі ситуації)
13 Черняхівський Анатолій Іванович Університетський коледж, ЦК природничих дисциплін Фізики і лірики
14 Захарова Тамара Олександрівна Університетський коледж, ЦК іноземних мов Використання інтерактивних технологій як засобу ефективного навчання
15 Руснак Лариса Юріївна Університетський коледж, ЦК іноземних мов Дистанційне навчання в системі університетської освіти України, США та європейських країн
16 Теряєва Лариса Анатоліївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
17 Теряєва Лариса Анатоліївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Інноваційні принципи навчання у формуванні метод компетентності майбутніх учителів муз на заняттях з хор диригування
18 Кифенко Анна Миколаївна Університетський коледж, ЦК музики і хореографії Специфіка слухової діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях навчального хорового колективу
19 Митринська Галина Людвигівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Українські перекладачі ХХ століття
20 Марущак Валентина Іванівна Університетський коледж, ЦК економіко-математичних дисциплін і менеджменту Як навчити учня розв'язувати стереометричні задачі
21 Байталюк Ольга Михайлівна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Нормативно-правове регулювання інклюзивної освіти в країнах ЄС
22 Байталюк Ольга Михайлівна Університетський коледж, ЦК суспільних дисциплін і правознавства Конвенція ООН про права дитини, її реалізація в національному законодавстві України: соціальний аспект
23 Дякун Людмила Юріївна Університетський коледж, ЦК іноземних мов Прямі директивні акти у мовленні підлітків
24 Кашуба Наталія Вікторівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Модуль 4. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія.
25 Костюченко Валентина Петрівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Виховний захід, присвячений Б.Д.Грінченко
26 Костюченко Валентина Петрівна Університетський коледж, ЦК з видавничої справи, культури та української філології Ми - кияни
27 Сопова Дана Олегівна Університетський коледж, ЦК з педагогічної освіти Теоретичний аспект формування іміджу та соціалізації майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів
  • 1