Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Європейські стандарти побудови та розвитку інформаційного суспільства
2 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Концептуальні засади створення проекту Кодексу про адміністративні проступки
3 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Публічне адміністрування у сфері застосування інсайдерської інформації
4 Нашинець-Наумова Анфіса Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Інформаційна безпека: Економічні аспекти
5 Громова Наталія Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Умови розвитку критичного мислення студентів
6 Бондар Олександра Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Засоби дистанціювання у навчанні іноземного наукового мовлення студентів непрофільних спеціальностей
7 Бондар Олександра Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Гендерний аспект вживання звертань в англійській, українській та російській мовах
8 Бондар Олександра Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Порівняльна характеристика розділових питань у жіночій мовленнєвій поведінці ( в англійській, українській та російській мовах)
9 Обловацька Наталія Олександрівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Поняття "адвокат" у праві Європейського Союзу
10 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Огляд мультикультурної освіти в Україні: державний підхід
11 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Поняття «культура» в контексті мультикультурної освіти
12 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови До питання визначення термінології у дослідженнях полікультурної освіти в українському науковому дискурсі
13 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Самостійна робота в концепції розвитку освіти XXI століття
14 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Досвід мультикультурної освіти в країнах Західної Європи
15 Ковалинська Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Перспективи стовренння сучасної системи самостійної роботи у навчальних закладах
16 Мельник Ганна Мирославівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Українська мережа державної вищої торгівельної освіти 1946-1953 рр.
17 Мельник Ганна Мирославівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Глобальна інформаційна безпека: новітні виклики моральної кризи
18 Чернега Андрій Петрович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Інститут безоплатної правової допомоги в сучасних умовах реформування правової системи України
19 Чернега Андрій Петрович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Розвиток інституту безоплатної правової допомоги в сучасних умовах реформування правової системи України
20 Шкарбан Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістики
21 Шкарбан Інна Володимирівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців
22 Слюсаренко Ірина Юріївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Галфорд Джон Маккіндер (1861-1947) - науковець, політик і державний діяч
23 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Гуманістична спрямованість сучасного сімейного права України
24 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Науково-практичні проблеми тлумачення деяких оціночних понять у сімейному праві
25 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Місце правосвідомості в механізмі сімейно-правового регулювання
26 Чернега Віталій Миколайович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам (замітки до наукової дискусії)
27 Кобилянська Людмила Миколаївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Удосконалення механізмів взаємодії міжнародних фінансових організацій в умовах глобалізації
28 Кобилянська Людмила Миколаївна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Сучасне бізнес-середовище для підприємств малого і середнього бізнесу в Україні
  • 1