Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності
2 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
3 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Теоретичні основи здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності
4 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Історія розвитку акмеології в Україні
5 Дерека Тетяна Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у країнах СНД
6 Косік Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
7 Зеленюк Оксана Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Формування у студентів кардіопротективної життєвої поведінки засобами фізичного виховання і спорту
8 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Мотивація навчання дошкільнят як аспект здоров’язбережувального освітнього середовища
9 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Особливості мотивації навчання дітей дошкільного віку
10 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Здоров’язбережувальні умови під час навчання
11 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вплив коралової води на живі організми
12 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні
13 Кобеньок Георгій Васильович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Методичні рекомендації до проведення польової екологічної практики для дітей шкільного віку на базі природних заповідників і національних парків
14 Кобеньок Георгій Васильович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Сучасне розповсюдження інвазійних видів – само розселенців родини Gobiidae у прісних водоймах на території України
15 Косік Микола Сергійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
16 Іванько Валентина Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості прояву швидкісно-силових якостей у спортсменів, які займаються легкою атлетикою
17 Іванько Валентина Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
18 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
19 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
20 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Методологія реалізації діалогу в глибиннл-психологічному пізнанні психіки
21 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Психодинамічна методологія глибинного пізнання психіки суб’єкта
22 Поляничко Олена Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні
23 Лахтадир Олена Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Комунікативна компетентність майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту
24 Гаврилова Наталія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Профілактика травматизму на заняттях з художньої гімнастики засобами фізичного виховання
25 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
26 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
27 Єретик Анатолій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні
28 Морозова Світлана Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості прояву швидкісно-силових якостей у спортсменів, які займаються легкою атлетикою
29 Портна Ірина Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості прояву швидкісно-силових якостей у спортсменів, які займаються легкою атлетикою
30 Портна Ірина Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
31 Портна Ірина Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики
32 Євдокимова Лілія Григорівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізичне оздоровлення студентів спеціальної медичної групи засобами художньої гімнастика
33 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості прояву швидкісно-силових якостей у спортсменів, які займаються легкою атлетикою
34 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
35 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні
36 Тупиця Юрій Іванович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Виховання гнучкості у спортсменів не фізкультурних навчальних закладів засобами ідеомоторних тренувань
37 Тупиця Юрій Іванович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Прояв властивостей ігрового та тактичного мислення у футболістів різної кваліфікації
38 Боляк Андрій Анатолійович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Критерії професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
39 Рижковський Володимир Олегович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Доцільність фізичної терапії на скоротливу здатність міокарда лівого шлуночка при плановому хірургічному лікуванні калькульозного холециститу
40 Боляк Наталія Леонідівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Критерії професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту
  • 1