Збірники наукових праць, конференції, інші

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (Австро-Угорщина) в кінці 1914 — першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація
2 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) у 1921–1925 рр.
3 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Позатаборовий простір інтернованих військ Української Галицької Армії в ЧСР: повсякдення робітничих відділів (1922–1923 рр.)
4 Драч Оксана Олександрівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Практика гендерних студій у США: рецепція досвіду українськими дослідниками
5 Тур Микола Григорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Апріорні передумови діалогу
6 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Універсалії та архетипи як методологічні засоди вивчення української культури
7 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Символіка стародавнього християнського храму
8 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Слово як дух нації в контексті української літератури
9 Ковальчук Наталія Дмитрівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка
10 Ковальов Євген Аркадійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Історія Києва в науковій спадщині Михайла Грушевського
11 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Взаємовідносини між гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького
12 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Михайло Грушевський про передумови, причини та рушійні сили «Хмельниччини»
13 Щербак Віталій Олексійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Шляхи утвердження козацтва новою соціальною верствою Речі Посполитої
14 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках
15 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту
16 Бонь Олександр Іванович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Михайло Грушевський та Олекса Новицький у формуванні українських інтелектуальних мереж
17 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Ідеї української літературної еліти на сторінках окупаційної преси 1941-1943 років
18 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Фізична культура і спорт у системі пропаганди нацистської Німеччини
19 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Цивілізаційний підхід у викладанні історії: від наукової концепції до шкільної аудиторії
20 Голованов Сергій Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Місце жінки в полісному суспільстві та інститут легальної проституції в Афінах V ст. до н.е.
21 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Роль і місце жінки в політичних поглядах християнських демократів Німеччини: досвід для України
22 Овсянкіна Людмила Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Проблеми національної освіти у контексті глобальних змін. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку"
23 Саган Галина Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Контакти українських освітян з югославськими у 50–60-ті рр. ХХ ст.
24 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини родини Ґалаґанів
25 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Павло Ґалаґан (1853–1869) у джерелах особового походження
26 Іванюк Олег Леонідович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Передумови проведення загального перепису 1897 р. в наддніпрянській Україні й потреби у визначенні етнічного складу населення
27 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Михайло Грушевський в Університеті Св.Володимира
28 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Школа істориків університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров.
29 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе
30 Мартич Руслана Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Гуманістичний потенціал східнохристиянських учень про живе
31 Пасько Ярослав Ігорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Постколоніальне суспільство: ціннісна модернізація чи пострадянська неотрадиціоналізація?
32 Пасько Ярослав Ігорович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Передмова
33 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії До питання інтелігенції як суб'єкта суспільних відносин
34 Горбань Олександр Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Трансформації освіти в сучасному соціокультурному просторі
35 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Релігійна комунікація як засіб ведення інформаційної війни в Україні
36 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Культурний вимір монастиря у просторі духовності українського суспільства
37 Ломачинська Ірина Миколаївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Феномен інформаційної культури в епоху глобалізаційних викликів сучасності
  • 1