Навчальні та методичні матеріали

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах
2 Лехолетова Марина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
3 Слюсаренко Ірина Юріївна Я - студент: освітня програма "Країнознавство"
4 Слюсаренко Ірина Юріївна Я-студент: освітня програма "Міжнародна інформація"
5 Павловська-Єжова Тетяна Андріївна Робоча програма навчальної дисципліни Акомпанемент
6 Александрова Олена Станіславівна Історико-філософський факультет Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
7 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Місточок до школи
8 Волинець Юлія Олександрівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
9 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Основи конфліктології
10 Світайло Світлана Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Методика роботи з дитячим хоровим колективом
11 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Основи здоров'я. Зошит до підручника для 5 класу
12 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Основи здоров'я. Зошит до підручника для 7 класу
13 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Основи здоров'я. Зошит до підручника для 8 класу
14 Василенко Світлана Василівна НДЛ інформатизації освіти Тетрадь для практических работ по химии ученика 7 класса
15 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
16 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Порадник для працівників поліції щодо попередження правопорушень серед підлітків
17 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція»
18 Шепетяк Олег Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
19 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower"
20 Куземко Леся Валентинівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації з виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи наукових досліджень» для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
21 Савченко Юрій Юрійович Педагогічний інститут Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
22 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
23 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.
24 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Як розвивати мовлення наймолодших
25 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
26 Товкач Ірина Євгеніївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
27 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія та валеологія
28 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
29 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
30 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
31 Омері Ірина Дмитрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
32 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи
33 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Збірник задач з генетики людини
34 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вікова фізіологія та валеологія
35 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
36 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
37 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
38 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних і састійних робіт студ. вищ. навч. закл
39 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл
40 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія та валеологія
41 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
42 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
43 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
44 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
45 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Збірник задач з генетики людини
46 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія та валеологія
47 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
48 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
49 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Педіатрія
50 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
51 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи медичних знань
52 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія і фізіологія дитини: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіолог. спец. вищ. навч.закл.]
53 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
54 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи медичних знань: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
55 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
56 Тимчик Олеся Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Педіатрія
57 Васильєв Олексій Олександрович Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
58 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія та валеологія
59 Полковенко Ольга Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
60 Цапро Галина Юріївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Критичне читання англійською мовою
61 Бісмак Олена Василівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Основи охорони здоров'я: Посібник для проведення практичних робіт студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів
62 Яценко Світлана Петрівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
63 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
64 Дятленко Наталія Михайлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти Методологія та організація науково-психологічних досліджень
65 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
66 Коваленко Олена Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
67 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах
68 Сергеєва Ольга Степанівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів 3 курсу
69 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Методичні рекомендації до навчальної /фахової ознайомчої практики (бібліотекознавство, бібліотечний фонд, аналітично-синтетична переробка інформації) для студентів І курсу навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія»
70 Купрій Тетяна Георгіївна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
71 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
72 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації
73 Снітко Марина Аркадіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
74 Цюман Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Навчіть дитину захищатися
75 Пасічник Алла Володимирівна Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
76 Нагула Олена Леонідівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Навчіть дитину захищатися
77 Подшивайлова Лідія Іванівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
78 Мартиненко Світлана Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Щоденник управлінської практики загальноосвітніх навчальних закладів
79 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики: навч. посіб. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл.
80 Вембер Вікторія Павлівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.
81 Новик Ірина Михайлівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
82 Козак Людмила Василівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (дослідницький модуль)
83 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
84 Мельник Наталія Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
85 Іванюк Ганна Іванівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
86 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
87 Сисоєва Світлана Олександрівна НДЛ освітології Освітня програма підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету (дослідницький модуль)
88 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта»
89 Венгловська Олена Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
90 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Методика викладання іноземної мови у школі
91 Заяць Людмила Іванівна Інститут філології Робоча навчальна програма «Наукова англійська мова» для студентів за спеціальністю: 035 філологія, спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: Українська мова і література
92 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
93 Голота Наталія Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
94 Антипін Євген Борисович Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 2-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»
95 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
96 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років
97 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
98 Омельченко Юрій Васильович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Комплексний кваліфікаційний екзамен з фахових дисциплін: методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену.
99 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
100 Вертугіна Валентина Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра дошкільної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"