Навчальні та методичні матеріали

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Лебідь Неля Костянтинівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Основи конфліктології
2 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
3 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Порадник для працівників поліції щодо попередження правопорушень серед підлітків
4 Журавель Тетяна Василівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція»
5 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Збірник задач з генетики людини
6 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вікова фізіологія та валеологія
7 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Вікова фізіологія, валеологія і шкільна гігієна: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
8 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Основи генетики: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних і самостійних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.] – 13-те вид., перероб. і доп.
9 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Психофізіологія: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. небіол. спец. вищ. навч. закл.]
10 Васильєв Олексій Олександрович Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
11 Сорокіна Олена Анатоліївна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
12 Снітко Марина Аркадіївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
13 Цюман Тетяна Петрівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Навчіть дитину захищатися
14 Нагула Олена Леонідівна Інститут людини, Кафедра практичної психології Навчіть дитину захищатися
15 Подшивайлова Лідія Іванівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна психологія" напрям підготовки 053 «Психологія»
16 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та правопорушень серед учнівської молоді
17 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт
18 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років
19 Мартинчук Олена Валеріївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
20 Заєркова Наталія Віталіївна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Інклюзивна освіта від "А" до "Я"
21 Скрипник Тетяна Вікторівна Інститут людини, Кафедра спеціальної психології, корекційної та інклюзивної освіти Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Розквіт"
  • 1