Навчальні та методичні матеріали

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Ковбасенко Юрій Іванович Інститут філології, Кафедра світової літератури Тестовий зошит для абітурієнтів, учасників І Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower"
2 Александрова Валентина Федорівна Інститут філології, Кафедра української мови Поглиблюємо знання з української мови у процесі позакласної роботи
3 Цапро Галина Юріївна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Критичне читання англійською мовою
4 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах
5 Сергеєва Ольга Степанівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів 3 курсу
6 Мосьпан Наталя Вікторівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Методика викладання іноземної мови у школі
7 Заяць Людмила Іванівна Інститут філології Робоча навчальна програма «Наукова англійська мова» для студентів за спеціальністю: 035 філологія, спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: Українська мова і література
8 Мілова Оксана Євгенівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Практика усного та писемного мовлення для студентів 2 курсу за спеціальністю 6. 020303 Філологія (переклад)
9 Чернецька Надія Валеріївна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Лекція №1. Романські мови. Загальні характеристика
10 Краснощоков Сергій Сергійович Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Основи послідовного перекладу і техніки нотування
11 Бабенко Валерія Олегівна Інститут філології, Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Завдання, методи та основні поняття порівняльної типології італійської та української мов.
  • 1