Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних WOS, Scopus

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
2 Буйницька Оксана Петрівна НДЛ інформатизації освіти Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
3 Срібняк Ігор Володимирович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Українці в Бессарабії та Румунії, 1921-1923 рр. (таборове та позатаборове повсякдення інтернованих вояків Армії УНР)
4 Зеленюк Оксана Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Level and dynamics of functional preparedness indexes of kettlebell sportsmen
5 Зеленюк Оксана Володимирівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Improvement of the physical state of cadets from higher educational establishments in the Ukrainian armed forces due to the use of the kettlebell sport
6 Лозова Ольга Миколаївна Інститут людини, Кафедра практичної психології Парадокси потребово-мотиваційної сфери осіб з нервовою орторексією
7 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study
8 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Blended learning in practice of e-learning managers training
9 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
10 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Flipped Learning Model: Tools and Experience of Its Implementation in Higher Education
11 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Flipped Learning: Learning Based On Students Experience.
12 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Identification of Differences in University E-environment between Selected EU and Non-EU Countries Using Knowledge Mining Methods: Project IRNet Case Study
13 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students
14 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Smart Technology Applications in Business Environments. Chapter 11: Design of a University Learning Environment for SMART Education
15 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Using effective and adequate IT tools for developing teachers’ skills
16 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників – ключова вимога якості освітнього процесу
17 Морзе Наталія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Підготовка менеджерів е-навчання: компетентнісний підхід
18 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства Інноваційні підходи до навчання української мови в англомовному середовищі
19 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини, Кафедра іноземних мов Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
20 Павлюк Роман Олександрович Інститут людини, Кафедра іноземних мов Сучасні підходи до інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах в Україні
21 Бодненко Дмитро Миколайович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements
22 Лях Тетяна Леонідівна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
23 Клішевич Наталія Анатоліївна Інститут людини Research-Based Training: Methodological Characteristics and Results of the Analysis of Educational Programs
24 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Cross-Cultural Reader Response to Original and Translated Poetry: An Empirical Study in Four Languages
25 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Distressful Empathy in Reading Literature: The Case for Terror Management Theory?
26 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Learning through Research: Invigorating the Humanities
27 Чеснокова Ганна Вадимівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Literariness in Readers’ Experience. Further Developments in Empirical Research and Theory
28 Литвин Оксана Степанівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Binding of Polycitydylic Acid to Graphene Oxide: Spectroscopic Study and Computer Modeling
29 Сергєєнкова Оксана Павлівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку
30 Кучаковська Галина Андріївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Організація студентської спільної діяльності за допомогою популярних мережних сервісів
31 Бондаренко Лариса Анатоліївна Інститут мистецтв, Кафедра музикознавства та музичної освіти Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога
32 Саврасова-В'юн Тетяна Олександрівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді
33 Бессалов Анатолій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Взаємозв'язок сімейств точок великих порядків кривої Едвардса над простим полем
34 Бессалов Анатолій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Точна кількість еліптичних кривих у канонічної формі, яки ізоморфні кривим Едвардса над простим полем
35 Бессалов Анатолій Володимирович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки Число кривих в узагалненої формі Едвардса з мінімальним парним кофактором порядку кривої
36 Рамський Андрій Юрійович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки "Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та "Базель III"
37 Солдатова Леся Петрівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра англійської мови Avoidance of Ambiguity in the Process of Discourse Creation
38 Гнутова Наталія Павлівна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості психологічного захисту дітей 12 – 14 років
39 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Robotics in primary school in the opinion of prospective and in-service teachers. A comparison study
40 Гладун Марія Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Selected aspects and conditions of the use of robots in STEM education for young learners as viewed by teachers and students
41 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій Е-коучинг, е-менторінг для неперервного професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти
42 Воротникова Ірина Павлівна Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра методики природничо-математичної освіти і технологій E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
43 Тарасенко Ольга Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Kyiv “St. Volodymyr” University School of History: Sketches for a Creative Portrait of Volodymyr Tsykh (1805–1837)
44 Туманова Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Особливості психологічного захисту дітей 12 – 14 років
45 Ліннік Олена Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Ціннісне ставлення сучасних дітей та батьків до книги
46 Ляшенко Валентина Миколаївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту Особливості психологічного захисту дітей 12 – 14 років
47 Соболєва-Терещенко Олена Анатоліївна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки "Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та "Базель III"
48 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра музикознавства та музичної освіти Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти
49 Олексюк Ольга Миколаївна Інститут мистецтв, Кафедра музикознавства та музичної освіти Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога
50 Шурма Світлана Григорівна Інститут філології, Кафедра англійської філології та перекладу Soviet Conceptualization of NASYLSTVO (VIOLENCE): Based on the Texts of the Ukrainian SSR Newspaper the Molod Ukraїny of 1960
51 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Didactic aspects of cognition of human as a bio-psycho-socio-cultural personality
52 Паламар Світлана Павлівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists
53 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Comparative analysis of some EU and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries
54 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Музичні інтенції Освальда Шпенглера
55 Каблова Тетяна Борисівна Інститут мистецтв, Кафедра інструментально-виконавської майстерності Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки
56 Відейко Михайло Юрійович Історико-філософський факультет, НДЛ археології Cucuteni-Trypillia: In search for technological progress
57 Іващенко Вікторія Людвігівна Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases
58 Чибор Ірина Степанівна Інститут філології, Кафедра української літератури і компаративістики Народні уявлення про хвороби крізь призму фразеології української та польської мов
59 Лойко Валерія Вікторівна Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра фінансів та економіки "Інтеграція України в європейську банківську систему: очищення, перезавантаження та "Базель III"
60 Канюка Інна Олександрівна Інститут людини, Кафедра психології особистості та соціальних практик Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку
61 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Polemological Paradigm of Hybrid War Research
62 Додонова Віра Іванівна Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Polemological Paradigm of Hybrid War Research
  • 1