Монографії колективні (кожному співавтору)

# Ім'я Підрозділ Додаткові відомості
1 Надтока Геннадій Михайлович Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія
2 Сухопара Ірина Геннадіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування толерантності в молодших школярів у позаурочній діяльності: теорія і практика
3 Ковальов Євген Аркадійович Історико-філософський факультет, Кафедра історії України «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини
4 Салата Оксана Олексіївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії
5 Маруненко Ірина Михайлівна Інститут людини, Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів
6 Неведомська Євгенія Олексіївна Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра фізичної реабілітації та біокінезіології Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі
7 Горпинченко Інна Володимирівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Православна церква в Україні другої половини ХІХ століття. Історіографія
8 Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна Інститут філології, НДЛ грінченкознавства «І все життя – подвижництво у рідному слові…». Статті дослідження, спогади про професора Л.Кіліченко. Журнал "Молода Україна" Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури
9 Музика Олена Оксентівна Педагогічний інститут, Кафедра педагогіки та психології Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості
10 Романенко Людмила Віталіївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
11 Лехолетова Марина Миколаївна Інститут людини, Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів
12 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Методичні особливості організації сучасного здоров'язбережувального уроку в початковій школі
13 Ващенко Олена Миколаївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до оздровчої діяльності в групі продовженого дня як наукова проблема
14 Вишнівська Наталія Володимирівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Виховання милосердя в учнів молодшого шкільного віку у позаурочній діяльності шкіл-інтернатів
15 Мережко Юлія Валеріївна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
16 Саган Галина Василівна Історико-філософський факультет, Кафедра всесвітньої історії Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть
17 Будзар Марина Михайлівна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини
18 Желанова Вікторія В'ячеславівна Педагогічний інститут, Кафедра теорії та історії педагогіки Сутність та структура системи педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного підходу
19 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів
20 Колесник Олександр Сергійович Інститут філології, Кафедра германської філології Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка
21 Саєвич Ірина Георгіївна Інститут філології, Кафедра української мови Концепти і контрасти: монографія
22 Прошкін Володимир Вадимович Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра комп'ютерних наук і математики Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації
23 Сінельнікова Наталія Олегівна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра
24 Романенко Катерина Анатоліївна Педагогічний інститут, Кафедра початкової освіти Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи
25 Полковенко Тарас Вікторович Інститут журналістики Кросмедіа: контент, технології, перспективи
26 Леонтієва Софія Леонідівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
27 Петрикова Оксана Петрівна Інститут мистецтв, Кафедра академічного та естрадного вокалу Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку
28 Тупиця Юрій Іванович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Організація, планування та проведення навчально-тренувальних занять із студентською молоддю
29 Бреус Юлія Володимирівна ННЦ розвитку персоналу та лідерства Емоційна готовність до професійної діяльності як інтегративна властивість особистості майбутніх фахівців соціономічних професій
30 Левітас Фелікс Львович Інститут післядипломної педагогічної освіти, Кафедра історичної та громадянської освіти Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії
31 Єжижанська Тетяна Сергіївна Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Гра видавців і держави: патерналізм чи комунікація?
32 ооррррпп оооооооо Факультет інформаційних технологій та управління, Кафедра управління Інвестиційна стратегія розвитку залізничної галузі України
33 Виговська Ольга Сергіївна НДЛ інтернаціоналізації вищої освіти Інформаційна складова національної безпеки України
34 Гуменюк Олена Анатоліївна Історико-філософський факультет, Кафедра історії України "Диво на Віслі":український вимір
35 Шпак Віктор Іванович Інститут журналістики, Кафедра видавничої справи Мова і бізнес: історичний екскурс
36 Виноградов Валерій Євгенович Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту, Кафедра спорту та фітнесу Фізична підготовка футболістів високої кваліфікації
37 Жалоба Ігор Володимирович Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та міжнародного права Архіви консульських установ іноземних держав як джерело до вивчення української історії ХІХ - початку ХХ століть
38 Войцеховська Ірина Михайлівна Факультет права та міжнародних відносин, Кафедра публічного та приватного права Правове регулювання діяльності у сфері страхування та перестрахування: проблеми теорії та практики
39 Додонов Роман Олександрович Історико-філософський факультет, Кафедра філософії Практичні аспекти філософії часу
  • 1